VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA -SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA PROCEEDINGS OF THE UNIVERSITY OF VAASA - REPORTS -  59

Anita Nuopponen – Bertha Toft – Johan Myking (red.)

I terminologins tjänst
Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen


VAASA 2000, ISBN 951-683-857-X, ISSN 1238-7118

 Beställningar/Orders: Editorial Assistant Tarja Salo, Tarja.Salo@uwasa.fi, http://lipas.uwasa.fi/julkaisu/index-en.html


Institutionen för kommunikationsvetenskaper : PublikationerPlease send your comments to Anita Nuopponen, atn@uwasa.fi. This document was updated 25.3.2003.