I terminologins tjänst Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen