Välkommen till portalen för Språkbadsmaterial!

Portalen Språkbadsmaterial innehåller undervisningsmaterial för språkbad. Målet med portalen är att bygga upp en materialbank där olika typer av material och metoder som lämpar sig för språkbad ingår. De enskilda materialpaketen i portalen baserar sig på teoretiska och praktiska erfarenheter av språkbad. Portalen kan öppnas tack vare ekonomiskt stöd från Svenska kulturfonden och har förverkligats som ett samarbete mellan Centret för språkbad och flerspråkighet och Folkhälsans språkbadsombud.

Materialet "Att hålla kniven vass" innehåller material för språkutvecklande temaundervisning för årskurs 6. Paketet omfattar både elevmaterial och lärarmaterial.

MATERIALET ATT HÅLLA KNIVEN VASS

Materialet "Framsteg" är avsett att fungera som ett hjälpmedel för att förebygga och bemöta läs- och skrivsvårigheter hos elever med tvåspråkig bakgrund.

MATERIALET FRAMSTEG

Materialet "Synen" är en tematisk helhet som har planerats så att det tar hänsyn till språkbadspedagogens dubbla roll i daghemmets alla primär- och sekundärfunktioner. Synen är avsedd för småbarnsfostran och förskoleverksamhet i språkbad. Materialpaketet omfattar både elevmaterial och lärarmaterial.

MATERIALET SYNEN