Johdanto Systemaattinen sanasto ympäristöosaaminen ympäristöasiat ympäristövaikutus ympäristökuormitus ekokilpailukyky ympäristövastuu ympäristöjohtaminen ympäristöstrategia ympäristöpolitiikka ympäristöohjelma elinkaarijohtaminen elinkaariajattelu elinkaari ekotehokkuus elinkaariarviointi ympäristölaatujohtaminen ympäristölaatu ympäristökatselmus ympäristöhallintajärjestelmä ympäristöhallintajärjestelmästandardi BS 7750-standardi ISO 14001-standardi EMAS-järjestelmä ympäristöbenchmarking ympäristösuorituskyky ympäristökerroin ympäristölaskenta johdon ympäristölaskentatoimi EDD-selvitys ympäristökustannuslaskenta ympäristölaatukustannuslaskenta elinkaarikustannuslaskenta investointien ympäristökustannuslaskenta kokonaismääräinen ympäristökustannuslaskenta operatiivisten ympäristökustannusten laskenta Ympäristöasioista aiheutuvat kustannukset ympäristökustannus ympäristölaatukustannus ympäristönsuojelukustannus investointilaskenta ympäristöinvestointi BPEO-kriteeri BATNEEC-kriteeri MILA-malli ympäristöindikaattori ulkoinen ympäristölaskenta ympäristökirjanpito ympäristötilinpäätös ekotase ympäristömeno ympäristövaraus ympäristöviestintä ympäristöinformaatio ympäristötietokanta sisäinen ympäristöviestintä ulkoinen ympäristöviestintä ympäristöraportointi pakollinen ympäristöraportti vapaaehtoinen ympäristöraportti ympäristöraportti erillinen ympäristöraportti ympäristökatsaus ympäristöselonteko ympäristötiedottaminen Lähteet Suomenkielinen hakemisto Englanninkielinen hakemisto