VAASAN YLIOPISTO
Pääsivu | Tutustu yliopistoon | Ajankohtaista | Opiskelu | Tutkimus | Palvelut | Yhteystiedot

Vaasan yliopisto tiedottaa 28.6.2001

 Tiedotearkisto

KOLME TOHTORIA SAMASTA TIEDEKUNNASTA

Vaasan yliopiston kaupallis-teknisessä tiedekunnassa saa perjantaina 29.6. todistuksensa kolme uutta tohtoria. Todistukset jaetaan tiedekunnan kahvihuoneessa Tervahovissa klo 13 järjestettävässä pienimuotoisessa juhlatilaisuudessa. Kolmen tohtorin samanaikainen valmistuminen on sikälikin merkittävä tapahtuma, että uudet tohtorit ovat kaikki varsin nuoria ja nopeassa tahdissa valmistuneita.

KTT Olli Bräysy valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1998 ja lisensiaatiksi vuonna 1999, KTT Petri Helo valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1997 ja KTT Olli-Pekka Hilmola valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1998. Merkittäväksi tohtorikolmikon työn tekee se, että nyt valmistuneet Bräysy, Helo ja Hilmola ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna maisteriksi valmistuvien ikäisiä. Lisäksi he ovat suorittaneet tohtorin tutkinnon varsin nopeasti perustutkintonsa suorittamisen jälkeen.

Kaikki kolme tohtoria väittelivät Vaasan yliopistossa voimakkaasti nousussa olevalta tekniikan alalta. Bräysyn talousmatematiikan alaan kuulunut väitös käsitteli tuotteiden jakeluun soveltuvia tietokoneavusteisia heuristisia menetelmiä. Helon tuotantotalouden alaan kuuluva väitös puolestaan käsitteli ketterää tuotantoa osana taloudellista tehokkuutta epävarmoissa ympäristöissä. Olli-Pekka Hilmola puolestaan tarkasteli tuotantotalouden alaan kuuluvassa väitöksessään kokonaistuottavuuden parantamista - menetelmänä "kapeikkolaskenta".

Vaasan yliopiston panostus tekniikan alan tutkimukseen voimistuu, sillä vuoden 2002 alussa aloittava informaatioteknologian tiedekunta sekä juuri perustettu Tekniikan tutkimusinstituutti tarjoavat nuorille tutkijoille väylän sekä jatkokoulutukseen että väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön.

---

Lisätietoja:
Kaupallis-teknisen tiedekunnan dekaani, professori Ilkka Virtanen, puh. 06-324 8256.


Copyright © 2001 VAASAN YLIOPISTO. Webmaster@uwasa.fi, 28.6.2001.
http://lipas.uwasa.fi/tiedotus/tiedotteet01/kesa_6.html