VAASAN YLIOPISTO
Pääsivu | Tutustu yliopistoon | Ajankohtaista | Opiskelu | Tutkimus | Palvelut | Yhteystiedot

Vaasan yliopisto tiedottaa 24.1.2001

 Tiedotearkisto

Professorien virkaanastujaiset 26.1.2001

Nykysuomen, erityisesti suomen ammattikielen professori Antero Niemikorpi astuu virkaansa pitämällä julkisen esitelmän aiheesta Kielessä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.

Soveltavan kielitieteen professori Merja Koskela astuu virkaansa pitämällä julkisen esitelmän aiheesta Ammattikielen tutkimus soveltavan kielitieteen kentässä.

Liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen ja organisaatioiden professori Jukka Vesalainen astuu virkaansa pitämällä julkisen esitelmän aiheesta Yrittäjyyden monitahoinen ja -tasoinen ilmeneminen yhteiskunnassa. Kuka tai mikä on yrittäjä?

Julkisoikeuden, erityisesti vertailevan julkisoikeuden professori Jaakko Husa astuu virkaansa pitämällä julkisen esitelmän aiheesta Professiot, tieteenalat ja julkisoikeus.

Virkaanastujaisesitelmät pidetään Vaasan yliopiston Levón-auditoriossa tammikuun 26. päivänä 2001 alkaen klo 12.00.
 

Professorien ura- ja henkilötiedot


 

Nykysuomen, erityisesti suomen ammattikielen, professori Antero Niemikorpi

Vaasan yliopiston nykysuomen, erityisesti suomen ammattikielen, professorin määräaikainen virka, joka on perustettu asetuksella 112/87, on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan nykysuomen ja kääntämisen laitok-selle. Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 24.1.2000 esittää rehtorille mainitun professorin viran täyttämistä kutsusta. Tiedekunta valitsi samassa kokouksessa asiantuntijoiksi professori Maija Grönholmin ja professori Helena Sulkalan. Yliopiston rehtori tarkasti ja hyväksyi tiedekuntaneuvoston tekemän esityksen 7.3.2000. Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tiedekuntaneuvosto totesi yksimielisesti 17.4. 2000 filosofian tohtori Antero Niemikorven kiistatta kelpoiseksi professorin virkaan ja päätti esittää hänen kutsumistaan. Yliopiston hallitus nimitti 16.6.2000 FT Antero Niemikorven nykysuomen, erityisesti suomen ammattikielen, professorin virkaan 1.8.2000 alkaen.

Henkilötiedot

Antero Johannes Niemikorpi, syntynyt Kannuksessa 25.5.1941. Puoliso vuodesta 1964 lähtien peruskoulunopettaja, HuK Ritva Niemikorpi, o.s. Haapalahti (s. 1942).
Lapset: Marko Mikael (s. 1965), Mirkkalea (s. 1967), Janne Antero (s. 1970), Henna Pauliina (s. 1972), Anna Reeta (s. 1974).

Opinnot ja tutkinnot
Ylioppilas, Tuiran yhteiskoulu (Oulu) 1962.
Filosofian kandidaatti (suomen kieli), Oulun yliopisto 1973.
Filosofian lisensiaatti (suomen kieli), Oulun yliopisto 1974.
Filosofian tohtori (suomen kieli), Vaasan yliopisto 1991.

Aikaisempi toiminta
Kansakoulun opettaja, Pudasjärven kunta 1963-1965.
Tuntiopettaja/tutkimusapulainen Oulun yliopisto, suomen kielen laitos 1969-1972.
Assistentti, Oulun yliopisto, suomen kielen laitos 1971-1982.
Nykysuomen kielen lehtori, Vaasan yliopisto/Vaasan korkeakoulu 1982-1997.
Suomen kielen dosentti, Vaasan yliopisto, nykysuomen ja kääntämisen laitos vuodesta 1992 alkaen.
Nykysuomen kielen vs. professori, Vaasan yliopisto, nykysuomen ja kääntämisen laitos 1993-1994.
Nykysuomen, erityisesti suomen ammattikielen apulaisprofessori/professori 1997-2000.

Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät
Suomen kielen opiskelijoiden liiton puheenjohtaja 1970.
Opetusministeriön asettaman humanistisen alan tutkinnonuudistuksen ohjaus- ja seurantaprojektin työryhmän jäsen 1975-1980.
Pudasjärven kunnan kirjastolautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 1977-1982.
Vaasan kaupungin koululautakunnan jäsen 1985-1993.
Nykysuomen ja kääntämisen laitoksen johtaja 1993-1994.
Humanistisen tiedekunnan dekaani vuodesta 1998 alkaen.
Yliopiston hallituksen jäsen vuodesta 1998 alkaen.
Vaasan yliopiston julkaisusarjojen toimittaja vuodesta 1994 alkaen.
Toiminut väitöskirjojen esitarkastajana, lisensiaatintyön tarkastajana, vastaväittäjänä sekä tieteellisten artikkelien referee-asiantuntijana alan julkaisuissa.
Osallistuu tutkijakoulu Langnetin ammattikielisen viestinnän ohjaajapooliin.

Tutkimustoiminta
Julkaisuluettelossa on 44 julkaisua, muita julkaisuja eri lehdissä yli 80. Kielitieteellisiä artikkeleita ja kirjoituksia kokoomateoksissa 20. Toimittajana useissa julkaisuissa. Tutkimus painottuu suomen kielen ja sen variaation tutkimukseen sekä kvantitatiiviseen kielen- ja erityisesti sanastontutkimukseen sekä erikois- ja ammattikielten tutkimukseen.

Keskeiset julkaisut

Monografiat:

Suomen kielen sanaston frekvenssianalyysia. Vaasan korkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia 150, 1990.
Suomen kielen sanaston dynamiikkaa. Acta Wasaensia No 26, 1991.
Florinuksen Nomenclatura ja Lizeliuksen vanha kirkkoraamattu. Kaksi vanhan kirjasuomen merkkiteosta nykysuomen peilissä. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 8, 1996.
Liekepostista tuikeilmaisimeen ja sulhasesta kuraenkeliin. Erikoiskielten rakenteellisesta ja tyylillisestä vaihtelusta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 213, 1996.
Erikoiskielten teoriaa ja käytäntöä. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 49, 1999.
 

Soveltavan kielitieteen professori Merja Koskela

Soveltavan kielitieteen professorin virka, joka on perustettu asetuksella 112/87, on sijoitettu Vaasan yliopiston humanistiseen tiedekuntaan viestintätieteiden laitokselle. Virka julistettiin haettavaksi 1.4.1998 ja sitä hakivat määräaikaan mennessä FT Hannele Dufva, Ph.D. Helena Halmari, FT Merja Koskela, FT Anita Nuopponen, FT Hannu Tommola, FT Kaarlo Voionmaa sekä FT Hilkka Yli-Jokipii. Hakija Voionmaa perui hakemuksensa. Humanistisen tiedekunnan valitsemina asiantuntijoina toimivat profes-sori Fred Karlsson, Prof. Dr. Phil., habil. Klaus-Dieter Baumann sekä Prof. Dr., Dr. h.c. Hartvig Kalverkämper.

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista soveltavan kielitieteen professorin virkaan humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto teki kokouksessaan 17.4.2000 virkaehdotuksen ja asetti yksimielisesti hakijoista ensimmäiselle ehdokassijalle filosofian tohtori Merja Koskelan. Yliopiston rehtori tarkasti ja hyväksyi virkaehdotuksen 20.5.2000.

Yliopiston hallitus nimitti 16.6.2000 FT Merja Koskelan soveltavan kielitieteen professorin virkaan 1.8.2000 lukien.

Henkilötiedot
Merja Kristiina Koskela, syntynyt 29.3.1965 Tyrnävällä.

Opinnot ja tutkinnot
Ylioppilas, Limingan lukio 1984.
Filosofian kandidaatti (ruotsin kieli), Vaasan yliopisto 1989.
Filosofian lisensiaatti (ruotsin kieli), Vaasan yliopisto 1991.
Filosofian tohtori (ruotsin kieli), Vaasan yliopisto 1996.

Aikaisempi toiminta
Ruotsin kielen vs. assistentti, Vaasan yliopisto 1989-1990.
Tutkija, Vaasan yliopisto 1990-1991.
Tuntiopettaja, Vaasan yliopisto, suomen kielen laitos 1991.
Päätoiminen tuntiopettaja, Vaasan yliopisto, pohjoismaisten kielten laitos 1991-1992.
Vs. tutkimusassistentti, Suomen Akatemia 1992-1993.
Tutkimusassistentti, Suomen Akatemia 1993-1996.
Yliassistentti, Vaasan yliopisto, pohjoismaisten kielten laitos 1995-2000.
Soveltavan kielitieteen vs. professori, Vaasan yliopisto, viestintätieteiden laitos 1996-1997.
Ruotsin kielen professori mvs., Vaasan yliopisto, pohjoismaisten kielten laitos 1998-1999.

Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät
Toiminut lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastajana.
Assistenttien ja tutkijain liiton Vaasan yliopiston osaston hallituksen jäsen 1991-1992.
Vaasan yliopiston käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmän (Vakki r.y.) rahastonhoitaja 1991-1994.
Vakki r.y. varapuheenjohtaja 1996-1998.
Vakki r.y. puheenjohtaja vuosina 1998, 2000-.
Valtakunnallisen kieliaineiden tutkijakoulun Langnetin johtoryhmän jäsen sekä Langnetin Ammattikielisen viestinnän ohjelman tiedotusvastaava vuodesta 1998 alkaen.
Pohjoismaisen diskurssintutkimuksen verkoston ohjausryhmän jäsen 1998-2000.
Vaasan yliopiston edustaja EU-projektissa Interkulturelle Wirtschaftskommunikation.
Valtakunnallisen viestintätieteiden yliopistoverkoston englanninkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän jäsen vuodesta 2000 alkaen.
Valtakunnallisen viestintätieteiden yliopistoverkoston johtoryhmän jäsen vuodesta 2000 alkaen.
Valtakunnallisen viestintätieteiden yliopistoverkoston työvaliokunnan jäsen vuodesta 2001 alkaen.

Tutkimustoiminta
Julkaisuluettelossa 38 julkaisua. Tutkimuksen painopistealueita mm. Pohjoismaisen tutkimusprojektin Nordens språk som vetenskapsspråk puitteissa Svenska som filosofins språk sekä tällä hetkellä erityisesti asiantuntijan kirjoitusprosessi, tieteen popularisointi ja multimedian kieli.

Keskeiset julkaisut

Monografiat

Tema och rema i vetenskaplig och populärvetenskaplig text. Acta Wasaensia 47. Vasa 1996.
Svenska som filosofins språk. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 235. Språkvetenskap 38. Vaasa 2000.

Tieteelliset artikkelit

Identifying the theme complex in Swedish scientific and popular scientific texts. Teoksessa: Proceedings from 9th European Symposium on LSP. Vol. II. Bergen, Norway. August 2-6 1993. Bergen 1994, pp. 630-638.
Thematic Patterning in Scientific and Popular Scientific Texts. Teoksessa: Fachkommunikation. Kongreßbeiträge zur 24. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.V. Spillner, Bernd (Hrsg.).
Forum Angewandte Linguistik. Band 27. Peter Lang: Frankfurt, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1994, pp. 82-84.
Variation of Thematic Structure within a Text. Teoksessa: SKY 1995, Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja 1995. Hokkanen, Tapio, Marja Leinonen & Susanna Shore (toim.). Suomen kielitieteellinen yhdistys: Helsinki 1995, s. 103-123.
Thematic Patterning in Scientific and Popular Scientific Texts. Teoksessa: Fachliche Textsorten. Komponenten - Relationen - Strategien. Kalverkämper, H. & K-D Baumann (eds.). Gunter Narr Verlag: Tübingen 1996, pp. 774-788.
The nature of thematic elements in Swedish scientific and popular scientific texts. Teoksessa: Multilingualism in specialist communication. Budin, Gerhard (ed.) International Network for Terminology, Vienna. Vol. 1/1996, pp. 225-237.
Inference in Science and Popular Science. Teoksessa: Culture and styles of academic discourse. Duszak, Anna (ed.). Mouton de Gruyter: Berlin & New York 1997, pp. 343-357.
Genre - a valid concept for studying individual style. Fagsprogsforskningen i Norden. Netværk LSP SSP Nyhedsbrev Nr. 13. Århus 1998, s. 74-86.
Some Characteristics of a Scientific Individual Style - The Case of von Wright. Teoksessa: Proceedings of the 11th European Symposium on Language for Special Purposes. LSP - Identity and Interface - Research, Knowledge and Society. Lundquist, Lita, Heribert Picht & Jacques Qvistgaard (eds.).Copenhagen: LSP Centre, Copenhagen Business School. Vol. 2. Copenhagen 1998, pp. 656-667.
Om referenser till vetenskaplig litteratur i svenska filosofiska texter. Nordica Bergensia, Journal of the Department of Scandinavian Languages and Literature, University of Bergen, 1999 [no. 20/21]. Bergen 1999, s. 143-160.
Utmaningar för översättare av multimediaprogram. Teoksessa: I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. Nuopponen, Anita, Berta Toft & Johan Myking (red.). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 59. Vaasa 2000, s. 52-62.

Toimitetut teokset ja aikakauslehdet
Harakka, Terttu & Merja Koskela (toim.) Kieli ja tietokone. AFinLA:n vuosikirja 1996. AFinLA Series No 54. Jyväskylä 1996.
Koskela, Merja & Nina Puuronen (eds.) Journal of the International Institute for Terminology Research -IITF- Terminology Science & Research. Vol. 7, no 1/1996.
Koskela, Merja & Nina Puuronen (eds.) Journal of the International Institute for Terminology Research -IITF- Terminology Science & Research. Vol. 7, no 2/1996.
 

Liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen ja organisaatioiden professori Jukka Vesalainen

Yliopiston hallituksen päätöksellä 17.12.1999 perustettu professorin virka on sijoitettu yliopiston kaupallis-hallinnolliseen tiedekuntaan johtamisen laitokselle.

Virka julistettiin haettavaksi 6.2.2000. Virkaa haki määräaikaan mennessä KTT Jukka Vesalainen.

Kaupallis-hallinnollisen tiedekunnan valitsemina asiantuntijoina toimivat professori Asko Miettinen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ja professori Mauri Laukkanen Kuopion yliopistosta.

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen ja organisaatioiden, opetusalana erityisesti yrittäjyystoiminta, professorin virkaan tiedekuntaneuvosto teki kokouksessaan 13.6.2000 virkaehdotuksen ja asetti yksimielisesti virkaan ehdolle kauppatieteiden tohtori Jukka Vesalaisen. Rehtori hyväksyi tiedekuntaneuvoston tekemän virkaehdotuksen 9.8.2000.

Yliopiston hallitus nimitti KTT Jukka Vesalaisen yliopiston liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen ja organisaatioiden professoriksi kokouksessaan 15.9.2000.

Henkilötiedot
Jukka Erik Vesalainen, syntynyt 3.1.1958 Vaasassa.

Opinnot ja tutkinnot
Ekonomi, Vaasan korkeakoulu 1984.
Kauppatieteiden lisensiaatti, Vaasan yliopisto 1991.
Kauppatieteiden tohtori, Vaasan yliopisto 1995.

Aikaisempi toiminta
Toiminut vuodesta 1985 lukien assistenttina, yliassistenttina ja lehtorina sekä hoitanut hallinnon ja organisaation professuureja Vaasan yliopistossa.

Nimitetty seuraaviin virkoihin:
Liiketaloustieteen, erityisesti hallinnon ja organisaation assistentti 1988-1991, Vaasan yliopisto.
Liiketaloustieteen, erityisesti hallinnon ja organisaation yliassistentti, 1991-1996 ja 1996-1998, Vaasan yliopisto.
Liiketaloustieteen, erityisesti hallinnon ja organisaation apulaisprofessori (muutettu professoriksi 1.9.98), 1998-2000, Vaasan yliopisto.
Toiminut pkt-yrityksen talouspäällikkönä 1984-1985 ja johtanut perustamaansa tilitoimistoa vuosina 1987-1995.
Luennoinut ja kouluttanut useissa yrittäjille ja yritysjohdolle suuntautuvissa koulutusohjelmissa.

Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät
Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkistuksia Helsingin kauppakorkeakoulussa, Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa, Kuopion yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa.
Vastaväitös Luleå University of Technology'ssä.
Yritysten, julkisorganisaatioiden sekä tutkimus- ja kehittämisprojektien hallitusten ja johtoryhmien jäsenyyksiä.
Elinkeinoelämän asiantuntijatehtäviä koskien verkostojen ja verkostoprojektien arviointia ja kehittämistä.

Tutkimustoiminta
Julkaisuluettelossa on 57 julkaisua. Tutkimustyön painopistealueet ovat yrittäjyyden, pk-yritysten johtamisen ja verkostoitumisen tutkimus.

Keskeiset julkaisut

Varamäki, E., V. Routamaa & J. Vesalainen (1996). The prerequisities for different types of successful interfirm cooperation in the SME-sector. Journal of Entreprising Culture, Vol. 4 No. 2, 109-122.
Vesalainen, J. & T. Pihkala (1998). Entrepreneurial identity, intentions and the effect of the push factor. Journal of the Academy of Entrepreneurship, Vol 3:1.
Vesalainen, J & T. Pihkala (1999). Motivation structure and entrepreneurial intentions. In Frontiers of Entrepreneurship Research, 1999. Babson College.
Vesalainen, J. & R. Strömmer (1999). Yksilön oppimisesta verkoston oppimiseen - Verkostot oppijoina ja oppimisfoorumeina. Kansallinen työelämän kehittämisohjelma. Vuosikirja 1999. Työministeriö.
Pihkala, Varamäki & Vesalainen (1999). Virtual organization and the SMEs: a review and model development. Entrepreneurship & Regional Development, 11, 335-349
Vesalainen, J. (1995). The small firm as an adaptive organization. Organizational adaptation versus environmental selection within environmental change. Acta Wasaensia No. 42, Business Administration No. 16. University of Vaasa.
Vesalainen, J. (1996). Yritysyhteistyön malleja. Käsikirja yhteistyön edistäjille. KTM:n tutkimuksia ja raportteja 18/1996.
Vesalainen, J. & T. Pihkala (1996). Perceived barriers to innovation in Finland. A paper presented in the 26th European Small Business Seminar, Vaasa, Finland.
Vesalainen, J. & T. Pihkala (1996). Developing a typology for innovations in small firms. A paper presented in RENT X, Brussels, November 20-23.1996.
Vesalainen, J. & K. Stenman (1997). The effects of teamwork on organisational commitment and job satisfaction. A paper presented in Networking in Business - interaction in Working-life -seminar, Vaasa 24-25.11.1997.
Vesalainen, J. & R. Strömmer (1998). Teaching entrepreneurship in the University: methods rather than contents. A paper presented in the Conference of Higher Education and SME's, Rennes, France. (Best paper award)
Vesalainen, J. & T. Pihkala (1999). Tracking the vision of SME owner-managers: a qualitative approach for consulting. A paper presented in 29th European Small Business Seminar, Cascais, Portugal.
Vesalainen, J. & T. Pihkala (2000). Barriers to entrepreneurship - educational opportunities. A paper presented in IntEnt 2000 Conference, July 11 - 13, Tampere. (best paper award)
Pihkala, T., J. Vesalainen & R. Viitala (2000). Motivational background as an explanation for differences between male and female entrepreneurship. A paper presented in the 29th International Small Business Conference, June, Brisbane.
Vesalainen, J. (1992). Finland, in Anton Duijnhouwer (ed.): Competitiveness, autonomy and business relationships - an international comparative study in eight European countries. Research Institite for Small and Medium-sized Business: Zoetermeer, The Netherlands.
 

Julkisoikeuden, erityisesti vertailevan julkisoikeuden professori Jaakko Husa

Vaasan yliopistoon asetuksella 112/1987 perustettu julkisoikeuden professorin virka on sijoitettu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan julkisoikeuden laitokselle. Tiedekuntaneuvosto on täsmentänyt viran alaksi julkisoikeus, erityisesti vertaileva julkisoikeus. Avoimeksi tullut virka julistettiin haettavaksi 18.12.1998. Virkaa hakivat HTT, dos. Jaakko Husa, OTL (väit.) Tuomas Ojanen, OTT, VT Outi Suviranta ja OTT, dos. VT Aarre Tähti. Hakijat Ojanen ja Suviranta peruivat sittemmin hakemuksensa virkaan.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valitsemina asiantuntijoina toimivat professori Heikki Kulla Turun yliopistosta ja professori Esko Riepula Lapin yliopistosta.

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista julkisoikeuden, erityisesti vertailevan julkisoikeuden professorin virkaan, tiedekuntaneuvosto teki kokouksessaan 23.2.2000 virkaehdotuksen ja asetti yksimielisesti virkaan nimittämistä varten ensimmäiselle ehdokassijalle HTT, dos. Jaakko Husan. Yliopiston rehtori tarkasti ja hyväksyi virkaehdotuksen 27.3.2000.

Yliopiston hallitus nimitti HTT Jaakko Husan julkisoikeuden erityisesti vertailevan julkisoikeuden professorin virkaan 1.5.2000 lukien.

Henkilötiedot
Veikko Jaakko Mikael Husa, syntynyt 9.4.1966 Alatorniolla.
Puoliso vuodesta 1994 lähtien KL Sari Husa, o.s. Vanhatalo (s. 1968).
Lapset: Henri (s. 1997).

Opinnot ja tutkinnot
Ylioppilas, Putaan lukio (Tornio) 1985.
Yo-merkonomi (laskentatoimi), Tornion LT -instituutti 1989.
Hallintotieteiden maisteri (julkisoikeus), Lapin yliopisto 1992.
Hallintotieteiden lisensiaatti (julkisoikeus), Lapin yliopisto 1993.
Hallintotieteiden tohtori (julkisoikeus), Lapin yliopisto 1995.

Aikaisempi toiminta
Tutkija/tutkimusapulainen, Lapin yliopisto/Suomen Akatemia 1992-1993.
Tutkimusassistentti, Suomen Akatemia 1993-1994.
Julkisoikeuden assistentti, Lapin yliopisto 1993-1996. (Virkavapaana toisen tehtävän hoidon takia.)
Julkisoikeuden yliassistentti, Joensuun yliopisto 1995-1998.
Julkisoikeuden ma. professori, Vaasan yliopisto 1998-2000.
Julkisoikeuden, erityisesti vertailevan julkisoikeuden professori, Vaasan yliopisto 1.5.2000 alkaen.
Julkisoikeuden, erityisesti julkisoikeuden tutkimusmetodologian dosentti, Vaasan yliopisto 1998-2000.
Julkisoikeuden, erityisesti valtiosääntöoikeuden dosentti, Joensuun yliopisto, vuodesta 1998.

Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät
Toiminut vastaväittäjänä ja tieteellisten artikkelien referee-asiantuntijana alan julkaisuissa.
Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran hallituksen jäsen 1998-. ´

Tutkimustoiminta
Julkaisuluettelossa on 61 tieteellistä julkaisua. Tutkimustyön tärkeimmät aihepiirit ovat: julkisoikeudellisen tutkimuksen metodologia; säädösten ja viranomaistoiminnan perustuslaillisuus; vertaileva ja yleinen valtiosääntöoikeus; vertailevan oikeustieteen teoria ja metodologia.

Keskeiset julkaisut

Monografiat

Julkisoikeudellinen tutkimus. Tutkimus julkisoikeudessa harjoitettavan oikeusdogmatiikan metodologiasta (XLII+293). Acta Universitatis Lapponiensis N:o 4. Finn-publishers Oy, Jyväskylä 1995.

Lainopin maailmanviivat. Lainoppi, dualismit ja metodologia (s. 169). Julkisoikeuden tutkimuksia ja kurssikirjoja N:o 2. Joensuun yliopisto, Joensuu 1996.

Yleinen valtiosääntöoikeus. Hahmotelma modernin valtiosääntöopin mahdollisuudesta, alasta ja sisällöstä (s. 290). Joensuu University Press, Joensuu 1997.

Johdatus oikeusvertailuun. Oikeusvertailun perusteet erityisesti julkisoikeutta silmälläpitäen. Lakimiesliiton kustannus Oyj. Helsinki 1998. (XII+241 s.)

Artikkelit ja kirjoitukset kokoomateoksissa

Eduskunta institutionalisoituna diskurssina; Habermasin kommunikatiivisen rationaalisuuden teorian annista valtiosääntöoikeuden normatiiviselle tarkastelulle. Lakimies 1/1993, s. 27-47.

Kansansuvereniteettiperiaate Suomen valtiosäännössä. Tutkimus HM:n 2.1 §:n ilmaisemasta kansansuvereniteettiperiaatteesta ja sen vaihtoehtoisesta tulkinnasta. Teoksessa Hirttiö-Husa-Pohjolainen: Näkökulmia periaatteisiin, s. 29-101. Lapin yliopisto, Rovaniemi 1994.

Prospects of Reforming the Finnish Constitution (&Teuvo Pohjolainen) European Public Law, Vol 3 1/1997, pp. 45-56.

Hermeneuttinen filosofia ja lainopin tieteenteoria. Lakimies 7/1997, s. 999-1031.

Law in Constitutional Comparative Law. JFT 6/1997, s. 407-423.

Lakien perustuslainmukaisuuden valvonta ja valtiosääntöuudistus. Defensor Legis 2/1998, s. 183-215.

Oikeudellisten siirrännäisten ongelmallisuus - esimerkkinä oikeussystematiikka ja hallintolainkäytön organisointi. Lakimies 3/1999, s. 376-397.

Perusoikeudet valtiosääntöoikeudessa ja valtiosääntöoikeustieteessä. Teoksessa Perusoikeudet Suomessa (toim.) Liisa Nieminen, s. 275-311. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1999.

Constitutional Foundation of Legal System and Community Law: Costa v. ENEL Revisited. Förvaltningsrättslig Tidskrift 4-5/1999, pp. 155-179.

Montesquieu's Separation of Powers and the Semi-Presidential Constitution: Finland's Past and Future? Tidsskrift for Rettsvitenskap: Scandinavian Journal of Law, Vol 112 5/1999, pp. 904-920.

Guarding the Constitutionality of Laws in the Nordic Countries: A Comparative Perspective. American Journal of Comparative Law, Vol 48 4/2000, pp. 601-638.


Copyright © 2001 VAASAN YLIOPISTO. Webmaster@uwasa.fi, 24.1.2001.
http://lipas.uwasa.fi/tiedotus/tiedotteet01/tammi_7.html