Copyright (c) 2004-2018 Jarmo T. Alander

lipas.uwasa.fi/~TAU:

AUTOMAATIOTEKNIIKKA (AUTO)
AUTOMATION ENGINEERING

Sisällys / Contents


Crookesin radiometri
( Mellberg, 1888)

AUTO connecting mathematics, computing, physics, chemistry, biology, engineering, etc into automation.
AUTOmotto:

Vieläkö ehtii mukaan ....


Contact info: Automaatio (AUTO)
Tietojenksittelytieteet
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen koulu
Vaasan yliopisto

Automation (AUTO)
Department of computer sciences
School of Technology andd Innovations
University of Vaasa

Fabriikki (Yliopistonranta 10)

PL / P. O. Box 700, FIN-65101 Vaasa , Finland

Tel int: +358 29 449 8444,
mobile: +358 50 5534006,
telefax: +358 29 449 8467
Home page: http://www.uwasa.fi/~TAU
Automaatio pähkinän kuoressa

pähkinä / nut Vacon Hyvin suunniteltu on puoliksi automatisoitu. (suom. sananlasku)
Suuretkin systeemit saavat alkunsa pienistä siemenistä. (Seneca)

Automaatiojärjestelmä (vrt. ihminen):

 1. havainnoi (mittaa) ympäristöään ja itseään,
 2. tekee päätöksiä (laskee) havaintojen ja muun tietämyksensä perusteella ja
 3. suorittaa (ohjaa) tehtäviä päätösten mukaisesti
tuottaen hyödykkeitä ja/tai palveluja.

Automaatiotekniikka on
Perinteisesti alaan ovat kytkeytyneet mm. Monipuolinen koulutus antaa valmiudet työskennellä erilaisten automaation sovellusalojen tuotekehitys- ja tutkimustehtävissä.

Automaatiotekniikan opinnot suuntautuvat monipuolisesti:

"Automaatioihminen joutuu katsomaan omaa alaansa, automaatiota, useimmiten muiden alojen ja automaation yhteisestä vinkkelistä."
Petri Koivula, Automaatioväylä, 7-2006.

Automaatio ja energiatekniikka

Yksi tärkeimmistä energialähteistä on energian säästö eli tehokas energian käyttö ja siinä keskeisessä asemassa on automaatio. Automaatio on siis energiatekniikan oleellinen osa ja tehokas automaatio tuottaa muiden hyötyjen ohella samalla useimmiten myös energiaa energiaa säästämällä.

Lisää automaatiosta:
J. Alander: Abi&Opo esitys (Kuvabit)
T. Mantere: AUTOesitys.ppt
J-P Ylen: VTT:n automaatio selvitys 2010

Automaation opiskelu / Studying automation

Kaikki tekniikka on ihmisen keksimää joten automaatiokin on ehkä paradoksaalisesti hyvin ihmisläheistä: tekniikka palvelee aina ihmistä. Tästä seuraa, että automaatio on helppoa oppia, jos siihen paneutuu tarmokkaasti.
Automaatio-opiskelijalta odotetaan: /
All engineering is invented by man or woman, which means that also automation is very human in nature: engineering is always for the good of man. Hence, automation can be learned fluently, when concentrated on.
Automation student is expected to be:

AUTOtakuutyö / AUTO summer trainees

Rahatilanteen salliessa pyrimme järjestämään AUTOkurssin arvosanalla 5/5 suorittaneille kesätöitä AUTOhankkeissa tai yhteistyökumppaneillamme.
/
To all students that pass AUTOcourses by 5/5 are tried to arrange summer trainee jobs either at AUTOprojects or at our cooperators.

Automation in a nut shell

Well designed is already nearly automatised. (Finnish proverb)
Ex minimis seminibus nascuntur ingentia. (Seneca)

Automation system

 1. monitors (measures) its environment and itself,
 2. makes decisions (computes) based on that information and its knowledge, and
 3. works (controls) accordingly
to produce goods and /or services.

Kielistä / Om Språk / About Languages

opi kieliä / learn languages Taustaa: Teollisuudelle tehdyissä kyselyissä niistä ominaisuuksista, joita tekniikan osaajilta odotetaan, on aina noussut esiin kaksi selvästi tärkeintä ominaisuutta: kielitaito ja ajanmukaisen tekniikan (ICT) hallinta. Suurimmissa paikallisissa yrityksissä virallinen kieli on englanti, jolla mm. diplomityöt toivotaan kirjoitettavan, jotta ne olisivat kaikkien tutustuttavissa. Vaasan yliopisto on suomenkielinen oppilaitos, joka toimii alueella, jolla myös ruotsi on monien äidinkieli.
Background: The two most important skills repeatedly revealed by queries made to the local industry are language skills and mastering modern ICT. The official language in the largest local companies is English, which is the recommended language for e.g. master's thesis allowing all interested parties to have an idea what has been done. University of Vaasa is officially Finnish language institution, located in an area where many Finns speak Swedish as their mother tong.

AUTOkielet AUTOmaatiotekniikassa oletetaaan kaikkien osaavan riittävästi englantia. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tarvittaessa kaikki materiaali (oppikirjat, harjoitustehtävät, luennot yms) voivat olla ilman eri sopimusta englanniksi.
Opiskelija voi halutessaan käyttää tenttivastauksissa ja harjoitustyöselostuksissa suomen tai englannin sijaan ruotsia mikäli opettaja hallitsee riittävästi ruotsia. (Kotimaisten kielten hallintaa ei edellytetä ulkomaalaisilta opettajilta.)

AUTO languges: It is assumed that in AUTOmation all parties understand English. This means e.g. that when necessary all material (text books, exercises, lectures etc) can be in English without any announcements.
The students are free to choose Finnish, English, or Swedish when replying to exams and making their homework, provided the teacher masters the chosen language. (For Finnish teachers Finnish, Swedish and English can always be assumed.)

BTW, want to learn more on hieroglyps?


For foreign students

University of Vaasa Most of the material used in AUTO courses is in English even if the lectures are currently mostly in Finnish by default. There are also some courses that are lectured in English and some that can be lectured in English if there are foreign students participating.
There has been an attempt to standardise the AUTO courses to be of equal size (=3cp/5cu) and to contain similar parts to pass. However, there are some differences between the details of the courses.
In any case please contact our personel to hear more about the details how to participate each course:

Observe that these web pages are written including both Finnish and English text. This approach has the following two main motivations: to help foreign students to get accustomed with typical Finnish phrases (a kind of language bathing) in addition to English ones and to make it easier for the web page maintenance personel to update both Finnish and English text as they are both in the same files.

Menossa / running

AUTOkalenteri /AUTO calendar

New (1.2.2011):
AUTOallakka
Tiedonjakaja
Today is 16. Sep 2019 (07:55) :
 • Huomenna / tomorrow 17. Sep 2019: 14:15-16:00: ICAT3070 2. luento salissa F345
 • 18. Sep 2019: 10:15-12:00: ICAT2020 3. luento salissa F326
 • 18. Sep 2019: 14:15-16:00: TECH3990 automaation kandiryhm: aiheen kehittely
  sali: ehk F268 tai F337
 • 19. Sep 2019: 8:00-16:00: EU Digital Excellence Forum ICT Proposers Day 2019
  Location: Messukeskus, Helsinki
  Time: 19-20 September 2019
  Program: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019/programme.cfm?id=458
 • 20. Sep 2019: 9:00-11:00: VY Wepropol koulutus, ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/87A72376B520FBBC
 • 24. Sep 2019: 14:15-16:00: ICAT3070 3. luento salissa F326
 • 25. Sep 2019: 10:15-12:00: ICAT2020 4. luento salissa F345
 • 30. Sep 2019: 9:00-10:00: TB Ympristlabrakokous Technobothnian neuvotteluhuoneessa TF4 103.
  Tarkistetaan tilanne labran opetuskytn osalta kevll 2020.
 • 01. Oct 2019: 14:15-16:00: ICAT3070 4. luento salissa F326
 • 02. Oct 2019: 10:15-12:00: ICAT2020 5. luento salissa F345
 • 04. Oct 2019: 09:00-12:00: Tdk Place: room F291 (Fabriikki)
  Siemens meeting: Preliminary agenda:
  9.00 - 10.00: Digital Twin with SIPROTEC 5
  10.00 - 11.00: Microgrid Controller with SICAM A8000
  11.00 - 11.30: Demo with Switchgear 8DJH
  11.30 - 12.00: Practicalities
  Welcome!
 • 04. Oct 2019: 12:00-14:00: VY Webropol, ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/0337C1B8B041D6AC
 • 04. Oct 2019: -12:15: TTY Petri Kanniston vits Hervannassa
 • 08. Oct 2019: -: VY Akkreditointivierailu jrjestetn 8.-9.10.2019.
 • 08. Oct 2019: 12:15-14:00: ICAT2020 6. luento salissa F345
 • 08. Oct 2019: 14:15-16:00: ICAT3070 5. luento salissa F345
 • 11. Oct 2019: 12:00-14:00: VY Webropol, ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/D1A757C2CCE7959D
 • 16. Oct 2019: 10:15-12:00: ICAT2020 7. luento salissa F345
 • 18. Oct 2019: -: CERN CERN yhteistypalaveri Vaasassa
 • 19. Oct 2019: -: VTS 100-vuotisjuhla
 • 22. Oct 2019: 12:15-14:00: ICAT2020 8. luento salissa F345
 • 31. Oct 2019: 14:15-16:00: ICAT2020 9. luento salissa F345
 • 07. Nov 2019: 14:15-16:00: ICAT2020 10. luento salissa F345
 • 14. Nov 2019: -: H Lontoossa 14-18.11.2019 / Eevun ht James Cookin hkirkossa
 • 01. Jan 2020: -: - Uusivuosi New Year!
 • 08. Jan 2020: 14:15-16:00: ICAT1040 1. luento salissa F140
 • 09. Jan 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 1. luento salissa F326
 • 15. Jan 2020: 14:15-16:00: ICAT1040 2. luento salissa F140
 • 16. Jan 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 2. luento salissa F326
 • 22. Jan 2020: 14:15-16:00: ICAT1040 3. luento salissa F140
 • 23. Jan 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 3. luento salissa F326
 • 29. Jan 2020: 14:15-16:00: ICAT1040 4. luento salissa F140
 • 30. Jan 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 4. luento salissa F326
 • 05. Feb 2020: 14:15-16:00: ICAT1040 5. luento salissa F140
 • 06. Feb 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 5. luento salissa F326
 • 12. Feb 2020: 14:15-16:00: ICAT1040 6. luento salissa F140
 • 13. Feb 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 6. luento salissa F326
 • 19. Feb 2020: 14:15-16:00: ICAT1040 7. luento salissa F140
 • 20. Feb 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 7. luento salissa F326
 • 20. Feb 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 1. luento salissa F326
 • 26. Feb 2020: 08:15-10:00: ICAT1040 8. luento salissa F140
 • 27. Feb 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 8. luento salissa F326
 • 27. Feb 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 2. luento salissa F326
 • 04. Mar 2020: 08:15-10:00: ICAT1040 9. luento salissa F140
 • 05. Mar 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 9. luento salissa F326
 • 05. Mar 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 3. luento salissa F326
 • 12. Mar 2020: 08:15-10:00: ICAT2090 10. luento salissa F326
 • 12. Mar 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 4. luento salissa F326
 • 19. Mar 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 5. luento salissa F326
 • 26. Mar 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 6. luento salissa F326
 • 02. Apr 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 7. luento salissa F326
 • 16. Apr 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 8. luento salissa F326
 • 23. Apr 2020: 10:15-12:00: ICAT3200 9. luento salissa F326
 • 28. Apr 2020: 14:15-16:00: ICAT3200 10. luento salissa F326


 • Automaatio-opintojen tavoitteita / Objectives of automation studies

  työtä osaajille / work for experts Opinnoilla on monta tavoitetta, mutta lyhyesti sanottuna tavoitteena on valmistaa monipuoliset taidot omaavia automaatioalan osaajia, jotka

  Työllistyminen / Employment

  from arkeology to astronomy Tyypillisesti automaatio pääaineenaan valmistuvat sijoittuvat teollisuuden ja tutkimuslaitosten tuotekehitys-, tutkimus-, ja opetustehtäviin.
  /
  Typically automation engineers are working in research and product development tasks in industry and research institutions.

  Automaation kurssi- ja sivuainevalinnoilla on helppo orientoitua haluamalleen alalle soveltamaan automaatiota. Tyypillisiä automaation sovellusaloja ovat mm (suluissa tyypillisiä alan yrityksiä):
  /
  Typical local fields of automation engineering include (in parenthesis prominent local companies): Automaatioalan diplomi-insinöörien työllistyminen on ollut erittäin hyvä (kts. esim. TEK).
  Myös jatko-opintojen suorittajien työllisyys tilanne on erittäin hyvä: Asiantuntijana työmarkkinoilla, 2010
  Some Finnish automation companies:
  Cencorp Oyj, Elektrobit Group Plc, Kone Oyj, Metso Oyj, Ponsse Oyj, Vacon Plc, Vaisala, YIT.

  Avoimia AUTOtyöpaikkoja:

  työtä osaajille / work for experts Keikkahommista kiinnostuneet ottakaan yhteyttä prof. Alanderiin.

  Vaconilla diplomityöpaikka syksyllä 2010

  LISÄTIETOJA/MORE INFO

  Yliopistolle töihin?

  Yliopisto palkkaa opiskelijoita erilaisiin hankkeisiin tyypillisesti tekemään opinnäytteitä yms. Joitakin hyödyllisiä linkkejä: VPJ -tietoa

  Tapahtumia / Activities etc

  Uudet opiskelijat saapuvat 1.9.2010.

  Kurssit /courses

  istu ja opi / sit and learn Luentokurssit pääsääntöisesti a' 5op (3ov) / All lectured courses 5cu (3cp).
  Kullakin luentokurssilla pääsääntöisesti luentoja noin 24h laskuharjoituksia noin 16h ja harjoitustyöohjausta 10h yhteensä noin 120h keskivertokeskiverto--oppilaan työtä.
  Seminaarit a 2ov/3op
  /
  As a rule each lectured course consist of about 24h lectures 16 h exercises and 10h labwork; the estimated work load of an average student is about 120h.
  Seminars a 3cu (2cp).

  On tärkeää ilmoittautua kursseille, vaikkei kurssia olisi vielä aikataulutettu, koska kurssien järjestämisessä pyritään ottamaan huomioon kurssille halukkaiden määrä. Samalla Kilmon rekisteröitymisellä olet automaattisesti ko. kurssin sähköpostilistalla.
  /
  It is important to register to courses, even if the given course is not yet timetabled, because then you automatically get e-mail information when the course is timetabled and we know how many are interested in our courses. Highest priority in timetabling is given to the most popular courses.

  Diplomityöt / MS. (eng.) thesis

  kovaa työtä / hard work Diplomitöitä esitellään seminaarissa, joka kokoontuu tarvittaessa; usein muiden seminaarien yhteydessä ja yhdessä muiden oppiaineiden kanssa.

  /
  Thesis are presented at seminar that meets when necessary; often jointly with other seminars and other majors.

  Diplomityöaiheita / Topics for thesis

  Diplomitöiden aiheista kannattaa keskustella oppiaineen opettajien kanssa, joilla on ajatuksia diplomitöiden aiheista. Myös omista (työnantajan) aiheista kannattaa keskustella ajoissa. Diplomityön laajuus on noin 20ov eli sen teko vie noin puoli vuotta täyspäiväisesti työskennellen.
  /
  There are plenty of potential topics of thesis. Please contact the teachers for discussion of so well your own (company's) or university's topics. The thesis is 20cp i.e. about half a year full time work.

  Jatko-opintokurssit / Post graduate courses

  Useimmat AUTOkurssit ovat myös jatko-opintokelpoisia. Jatko-opiskelijalta edellytetään suorittavan kurssiin liittyvän harjoitustyön jatko-opintoja vastaavalla tavalla (= periaatteessa julkaistavissa esim. ammattilehdessä tai ns. proceedings julkaisussa). Varmista kurssin jatko-opintokelpoisuus jatko-opintojen ohjaajalta ja kurssin luennoijalta.

  Most of the AUTO courses are also valid for doctoral level, when the student is expected to do the laboratory work at the doctoral study level (= could be published e.g. in a professional magazine or meeting report). Please consult your supervisor and the lecturer of the course before participating it.
  Lisätietoja: Helena Varmajoelta tai oppiaineiden professoreilta.

  Tentit / Examinations

  Ilmoittautuminen ylimääräiseen tenttiin/ registration to an extra examination.

  Jos haluat ylimääräisen tentin, niin täytä oheinen lomake. Tee anomus vähintään kuukautta haluamaasi tenttiaikaa aiemmin, jotta ylimääräisestä tentistä voidaan informoida muitakin halukkaita tenttijöitä.
  If you want to have an examination that is not in the official exam list, please fill this form. Kaisu Säilä for an extra examination at least one month before you want the examination, so that we can announce also other students about the extra examination possibility.

  Tenttien arvostelu / Exam ratings

  Tyypillisesti AUTO-tentissä on 5 kysymystä a 10 pistettä.
  Arvosana määräytyy seuraavasti kokonaispisteiden (max 50p) mukaan:
  5 >= 46p, 4 >= 41p, 3 >= 36p, 2 >= 31p, 1 >=25p, 0 (hylätty/not passed) < 25p.

  A typical AUTO examination consist of five questions giving each 10 points.
  Rating of the examination by total sum of points (max 50p) according to the above table.


  Aktiviteetteja / Activities

  keihäänkärkiä / arrow heads AUTOryhmän erikoisalaa on erityisesti optimointi geneettisillä algoritmeilla ja erilaiset optimointisovellukset. Myös automaation tietotekniikkaa ja signaalien, erityisesti kuvankäsittelyä oides vaihe: Modulien testaus. n harrastettu mm. liittyen lääketieteelliseen kuvantamiseen.

  AUTO group is specialised in optimisation by genetic algorithms and applications of optimisation. Also computing methods and algorithms related to automation and signal processing and especially image processing has been worked on.

  Julkaisut / Publications  Opinnäytteitä / Thesis

  "Nysse väitteli. Sen ala on varmaan semmonen, että siitä pääsee helposti väitteleen, ei oo tunkosta."
  Sinikka Nopola, Ei tehrä tästä ny numeroo, WSOY, 2003.

  KTT

  Timo Mantere
  Jouni Lampinen
  Janne Koljonen
  Petri Välisuo

  Diplomitöitä VY/ MSc. (eng.) thesis UV

  Janne Koljonen The first MSc. (eng.) thesis in UV, The first MSc. (eng.) degree in UV.  Uutisia / news