Anita Nuopponen
 
 
 
 
 
 
 
 
graphic
 
 
FT, KTM
Professori, tekninen viestintä
viestintätieteiden yksikön johtaja
Teknisen viestinnän maisteriohjelman johtaja
Dosentti
PhD, MSc (Econ.)
Professor (technical communication, incl. terminology science)
Head of Communication Studies
Leader of the Master's Programme for Technical Communication
FD, ekon.mag.
Professor (teknisk kommunikation, inkl. terminologilära)
Enhetsledare för kommunikationsvetenskaper
Ledare för magisterprogrammet för teknisk kommunikation
Docent
Filosofinen tiedekunta
PL 700
65101 Vaasa
Puh. 029449 8395
Faculty of Philosophy
P.O.Box 700
FIN-65101 Vaasa, Finland
Tel. +358-29449 8395
Filosofisk fakultet
PB 700
FIN-65101 Vasa, Finland
Tel. 029449 8395
 
 
graphic
 
 
Twitter          LinkedIn
Päivitetty/updated: AN 11.8.2014