GRAFEX - HF-keliennusteita Australiasta

Jari Perkiömäki, OH6BG, oh6bg at sral.fi

Yhteenveto

Australian Space Weather Agency/IPS (Australian hallituksen avaruussäätutkimukseen erikoistunut virasto/IPS = Ionospheric Prediction Service) tarjoaa helppokäyttöisen, www-selaimessa Javalla toimivan HF-keliennustepalvelun.

URL : http://www.ips.gov.au/HF_Systems/7/1/4

Käyttöohje

Käyttöliittymänä on maailmankartta, mihin kahdella hiiren klikkauksella määritetään lähetyspaikka (Tx, "T") ja vastaanottopaikka (Rx, "R"). Kun paikat on asetettu kohdilleen, painetaan "Do Pred" (Do Prediction, tee ennuste) -painiketta.

Jokainen hiirenklikkaus asettaa kartalle joko pienen "T"- tai "R"-kirjaimen. Hiiren ensimmäinen klikkaus asettaa T:n eli lähetyspaikan ja hiiren toinen klikkaus "R":n eli vastaanottopaikan. Hiiren kolmas klikkaus asettaa jälleen "T":n, neljäs "R":n jne. Klikkauksia vastaavat laskentaan käytettävät asemakoordinaatit näkyvät kartalla yläpuolella olevissa "Tx Lat", "Tx Long", "Rx Lat" ja Rx Long" -kentissä. Itse huomasin ainakin että muutama klikkaus kului ennen kuin hahmotin missä merkit "T" ja "R" kartalla sijaitsevat :)

Painike "Clr Dpy" (clear display) puhdistaa kartan ja kentissä olevat arvot, mutta käytä varoen sillä myös kriittinen parametri "T index" häviää! Kuukausitason T-indeksit saa täältä: http://www.ips.gov.au/Category/HF%20Systems/Global%20HF/T%20Index/TIndices.txt

Seuraavassa esimerkissä on laskettu ennuste Vaasan seudulta Lontoon seudulle. Valmis ennuste näyttää tältä:

=====================================================================
GRAFEX Input Data:
Date: 16 12 2005
Tx Name: 62 22 Tx latitude: 62.0 Tx longitude: 22.0
Rx Name: 52 359 Rx latitude: 52.0 Rx longitude: 359.0
T-index: 18
=====================================================================


IPS GRAFEX HF FREQUENCY PREDICTIONS              ADDRESS NO. 1234
===============================================================================
Circuit: 62 22   52 359       Date: 16 December, 2005  T-index: 18
Bearings: 242 42            Distance: 1766 km
First Mode    |--------F r e q u e n c y (MHz)---------|    Second Mode
1F 10-12 1E 1   1  5  10  15  20  25  30  35  40  2F 25-28 2E 9
UT OWF EMUF ALF |...|....| ....|....| ....|....| ....|....| OWF EMUF ALF UT
00 3.4 1.9 0.0 XMM%..                    2.6 1.3 0.0 00
01 3.5 1.9 0.0 XMM%%.                    2.6 1.3 0.0 01
02 3.3 1.9 0.0 XMM%..                    2.6 1.3 0.0 02
03 3.1 1.9 0.0 XMM%.                    2.4 1.3 0.0 03
04 3.0 1.9 0.0 XMM%.                    2.5 1.3 0.0 04
05 3.0 1.9 0.0 XMM%.                    2.6 1.3 0.0 05
06 3.3 1.9 0.0 XMM%..                    2.8 1.3 0.0 06
07 4.6 1.9 0.0 XMMM%...                   3.7 1.3 0.0 07
08 7.5 1.9 0.0 XMMMMMM%%. ..                5.8 1.3 0.0 08
09 10.3 7.8 4.7  ASXMMMFF %%%...              7.1 5.2 2.9 09
10 11.6 9.5 5.6  SSXMMMF F%%%..              7.9 6.2 3.4 10
11 12.7 10.1 5.9  ASXMMMM FF%%%...             8.4 6.5 3.7 11
12 12.5 10.1 5.9  ASXMMMM FF%%%...             8.2 6.2 3.7 12
13 12.1 9.3 5.5  ASMMMMF FF%%%..              7.7 5.2 3.6 13
14 11.2 7.2 4.4  SMMMMFF F%%...              6.9 0.0 3.2 14
15 9.4 1.9 0.0 MMMMMMMFF% %...               5.8 0.0 2.2 15
16 7.8 1.9 0.0 XMMMMFF%%. .                 4.8 1.3 0.0 16
17 5.3 1.9 0.0 XMMMF%%..                  3.5 1.3 0.0 17
18 3.9 1.9 0.0 XMM%%..                   2.8 1.3 0.0 18
19 3.3 1.9 0.0 XMM%..                    2.6 1.3 0.0 19
20 3.2 1.9 0.0 XMM%..                    2.6 1.3 0.0 20
21 3.1 1.9 0.0 XMM%..                    2.5 1.3 0.0 21
22 3.2 1.9 0.0 XMM%..                    2.6 1.3 0.0 22
23 3.3 1.9 0.0 XMM%..                    2.6 1.3 0.0 23
UT OWF EMUF ALF |...|....| ....|....| ....|....| ....|....| OWF EMUF ALF UT
===============================================================================
|. USABLE LESS THAN 50% OF DAYS|% USABLE  (50%-90%) OF DAYS   |
|B BOTH E&F MODES 90% OF DAYS |M MIXED         FIRST AND SECOND F MODES|
|F FIRST F MODE ONLY  |E E LAYER PROPN        | P 90%E &50-90%F|
|S SECOND MODES ONLY  |A HIGH ABSORPTION       | X COMPLEX MODES|
  (c) 17-Dec-05 IPS Radio & Space Services, Sydney Australia +61 2 92138000

Selityksiä:

Seuraavat rivi kertovat ensi- ja toissijaiset etenemistavat ja lähtökulmat näille etenemistavoille.

First Mode    |--------F r e q u e n c y (MHz)---------|    Second Mode
1F 10-12 1E 1   1  5  10  15  20  25  30  35  40  2F 25-28 2E 9

"First Mode" on ohjelman suosittama paras etenemismuoto; se millä saavutetaan paras yhteys määräpaikkaan.

"1F 10-12 1E 1" tarkoittaa, että Vaasasta Lontooseen QSO kulkee yhdellä hypyllä F-kerroksen kautta. Vaadittava lähetysantennin lähtökulma: 10-12 astetta. Lisäksi yhteys on mahdollinen yhdellä hypyllä E-kerroksen kautta, mutta sitten vaaditaankin 1 asteen lähtökulmaa (käytännössä mahdotonta).

"Second Mode" on ohjelman laskema toiseksi paras etenemismuoto, mikäli antennin lähtökulmat eivät ole hyvät. Tuolloin Lontooseen pääsee myös kahdella hypyllä F-kerroksesta, jolloin vaadittava antennin lähtökulma onkin vain 25-28 astetta (onnistuu jo helpommin). Myös kahden hypyn E-kerroksen kautta tapahtuva eteneminen on mahdollista 9 asteen lähtökulmalla.

Joskus näkee myös sellaisia ennusteita, joissa paras etenemismuoto "First Mode" tapahtuu "0-0" lähtökulmilla. Tämä tarkoittaa käytännössä siis, että paras tulos saadaankin "Second Mode"-arvoilla.

Lyhyt katsaus ennusteen sarakeotsikoihin:

First Mode    |--------F r e q u e n c y (MHz)---------|    Second Mode
1F 10-12 1E 1   1  5  10  15  20  25  30  35  40  2F 25-28 2E 9
UT OWF EMUF ALF |...|....| ....|....| ....|....| ....|....| OWF EMUF ALF UT

Frequency (MHz) = Taajuus MHz:inä
UT  = UTC
OWF = Optimaalisin työskentelytaajuus (optimum working frequency)
EMUF = E-kerroksen MUF (maximum usable frequency,
    korkein käyttökelpoisin (mediaani)taajuus)
ALF = rajataajuus, jota alemmat taajuudet eivät etene.
    Absorption limiting frequency.

Tarkat selostukset valaisevine ennuste-esimerkkeineen englanniksi löytyvät osoitteesta: http://www.ips.gov.au/Category/HF%20Systems/Online%20Tools/Prediction%20Tools/GRAFEX/grafex.html

Tutustu myös amerikkalaiseen ilmaisohjelmistoon VOACAP (Voice of America Coverage Analysis Program), joka myös ennustaa HF-signaalin etenemistä.