Vaasan yliopisto Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
Energia- ja informaatiotekniikan DI-ohjelma
Älykkäät sähköjärjestelmät (SES) tutkimusryhmä

 
Kimmo

English In English

Kimmo Kauhaniemi

TkT, professori, sähkötekniikka

Yhteystiedot

Postiosoite: Vaasan yliopisto, Sähkötekniikka, PL 700, 65101 VAASA
Huone:
Fabriikki, F467 (4. kerros)

Puhelin
:  029 449 8287 (myös 044 024 4283)

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@uva.fi

Vastaanotto

 • opetusperiodien aikana torstaisin klo. 15-16
 • muina aikoina tapaamisesta sovittava erikseen sähköpostitse

Opetus

 • SATE2130 Mallintaminen ja simulointi
 • SATE3010 Sähköjärjestelmien suojaus
 • SATE3150 Sähkön  jakelu ja sähkömarkkinat
 • SATE3130 Smart Grid Communication
 • SATE2990 Kandidaatin tutkielma
 • SATE3060 Sähkötekniikan seminaari
 • SATE3140 Sähkötekniikan erikoistyö
 • SATE3990 Diplomityö

Tutkimus

Päättyneet projektit

 • Sähköenergiajärjestelmien simulointi (tutkimushanke 1996-2001, palvelututkimustoimintaa vuodesta 2001 alkaen)
 • CODGUNet - Pohjoismainen hanke hajautetun energiantuotannon verkkoonliittämisestä (2001-2002)
 • Simulointiympäristö hajautetun tuotannon verkkoonliittämisen ja verkostovaikutusten tutkimiseen (2003-2005)
 • Simujatko - Simulointiympäristön käyttöönotto ja verkkohäiriöiden taltiointi (2005-2007)
  • osaprojekti ELDIG-ryhmähankkeessa (Hajautettu sähköntuotanto ja sähköverkko), jossa muina osapuolina  LTY, TTY ja VTT
  • TEKESin Densy-ohjelman hanke
 • Verkkovisio - Alue- ja jakeluverkkojen teknologiavisio 2030  (2005-2006)
  • ryhmähanke, jossa muina osapuolina olivat VTT, TKK, TTY ja LTY
  • loppuraportti
 • RoadMap 2015  (2007)
  • jatkohanke Verkkovisiolle: tutkimuksen tiekartta sähköverkkoalueelle
  • Merinova Oy:n tilaustutkimus
 • ENVADE+  - Energiavarastot hajautetun sähköenergian hallinnassa (2006-2008)
  • ryhmähanke, jossa toisena osapuolena VTT
  • TEKESin Densy-ohjelman hanke
 • Tuuliverkko - Tuulivoiman verkkovaikutukset ja verkkoonliitynnälle asetettavat vaatimukset (2007-2008)
  • TEKESin Densy-ohjelman hanke
  • Merinova Oy:n yrityshanke
  • toteutus yhteistyössä VTT:n kanssa
 • SGEM - Smart Grids and Energy Markets (2009-2015)
  • Cleen Oy:n (nyk. Clic Innovation Oy) tutkimusohjelma
  • konsortiossa 18 yritys- ja 8 tutkimuslaitososapuolta
 • Sundom Smart Grid (2014-2016)
  • Merinova Oy:n koordinoima INKA-ohjelman hanke
  • Yhteistyökumppanit: ABB, Anvia, Vaasan Sähkö ja Vaasan Sähköverkko
 • ECV-eCharge - EV systems and grid integration (2014-2016)
  • Tekesin EVE ohjelman hanke, rahoitukseen osallistui myös 15 yritysosapuolta
  • Yksi VTT:n koordinoiman ECV-kokonaisuuden työpaketeista
  • ryhmähanke, jossa muina osapuolina olivat VTT, TTY ja LTY
 • Protect-DG (2015-2017)
  • EAKR-rahoitteinen INKA-ohjelman hanke
  • toteutus yhteistyössä LUT:in kanssa
  • rahoitukseen osallistui 10 yritysosapuolta
  • loppuraportti
 • FESSMI (2015-2017)
  • EAKR-rahoitteinen INKA-ohjelman hanke
  • toteutus yhteistyössä LUT:in kanssa
  • rahoitukseen osallistuvat yritysosapuolet: Wärtsilä, Danfoss(Vacon), CLS Engineering
  • loppuraportti
 • SESP - Smart Energy Systems Research Platform (2016-2019)
  • AIKO-ohjelman hanke
  • toteutus yhteistyössä Hankenin kanssa
  • rahoitus: TEM, Vaasan kaupunki, VASEK
  • yhteistyötä useiden yritysosapuolten kanssa
 • VINPOWER (2017-2019)
  • EAKR-rahoitteinen hanke
  • rahoitukseen osallistui 17 yritysosapuolta

Käynnissä olevat projektit

 • FUSE - Future Smart Energy (2018-2021)
  • Suomalais-saksalainen yhteishanke, Suomen osuuden rahoittajana Business Finland
 • SolarX - Maximizing PV integration capacity in energy and power systems (2019-2021)
  • Business Finland rahoitteinen Co-Innovation project
  • toteutus yhteistyössä Aalto yliopiston, LUT yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa
  • yhteistyötä useiden yritysosapuolten kanssa

Päivitetty 19.03.2020