Vaasan Yliopisto


Matemaattisten tieteiden laitos

  Profiili

Matemaattisten tieteiden laitos muodostuu kolmesta oppiaineesta: matematiikka, talousmatematiikka ja tilastotiede. Matemaattisten tieteiden laitokselle on keskitetty kokonaisvastuu näiden aineiden opetuksesta ja tutkimuksesta sekä niiden kehittämisestä Vaasan yliopistossa. Varsinaisia pääaineopiskelijoita laitoksella ei perustutkintotasolla ole, vaan laitoksen opetus suuntautuu substanssiaineita tukien sovellusalueille. Jatko-opinnoissa laitoksella on mahdollista suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot pääaineena talousmatematiikka tai tilastotiede. Lisäksi kaikissa laitoksen edustamissa oppiaineissa voidaan suorittaa filosofian tohtorin tutkinto. Tutkimustoiminta laitoksella suuntautuu myös vahvasti sovellusalueille, joissa nykyisellään painottuvat liiketaloustiede, rahoitus ja tilinpäätösanalyysi sekä tekniikka.

  Opetus
  Tutkimus

Laitoksen tutkimustoiminta keskittyy pääasiassa taloudellisten ilmiöiden matemaattiseen ja tilastolliseen mallintamiseen. Tutkimustoiminnalle on ominaista yhteistyö sovellusaineiden kanssa. Erityisenä vahvuutena on menestyksekäs matemaattisten ja tilastollisten mallien soveltaminen rahoitusmarkkinoiden ja laskentatoimen tilinpäätösanalyysin ongelmiin. Matematiikan tutkimuksessa yhteishankkeita on mm. tietotekniikan ja tuotantotalouden aloilla, esimerkkeinä tietokonegrafiikka, algoritmit ja tuotemallien tietokoneavusteinen suunnittelu.


  Henkilökunta

Laitoksen johtaja: Professori Seppo Pynnönen


  Yhteystiedot

Puhelin (sihteeri): 06-3248561
Fax: 06-3248557
Postiosoite: PL 700, 65101 Vaasa
Katuosoite: Wolffintie 34, 65200 Vaasa

- - - - - - - - - - -
© Vaasan yliopisto | kirjaamo@uwasa.fi | 26.6.2005