In English


FT Merja Koskela

Professori, soveltava kielitiede

huone F237
puh. 029 449 8353
e-mail mko(a)uva.fi

Asiantuntijuus / Tutkimusintressit

Erikoisalaviestintä, ammattikielet, organisaatioiden kielenkäyttö, viranomaisviestintä, tekstintutkimus.

Tutkimushankkeet

Viestinnän ja kaksikielisyyden hyvät käytänteet organisaatiossa – tarkastelussa aluehallinnon uudistus

Nopean verkottumisen ekologia (Parvi3)

Social Media and the EU Elections 2014

Opetus 2013-2014

Viestinnän monialaisen maisterikoulutusohjelman (VIMA) johtaja 2013-

Tutkielma ja tutkielmaseminaari
Viestintä organisaatioissa
Erikoisalaviestinnän kollokvio
Seminaari
Jatko-opintoseminaari

Julkaisuja

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Lisää julkaisuja

Lisää julkaisuja

 • Koskela, Merja (2004). Functions fo References in Philosophical Research Articles. In: Directions in LSP Studies. Proceedings of the 14th European Symposium on Language for Special Purposes. 18.-22.8.2003. Communication, Culture and Knowledge. Khurshid Ahmad & Margaret Rogers (eds.) Surrey .
 • Koskela, Merja (2004). Haftkan malli populaaritieteellisen tekstin ensimmäisen lauseen tematiikan tarkastelussa. Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXIV. Vaasa 7.-8.2.2004. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut N:o 31, 105-116. Vaasa.
 • Koskela, Merja & Nina Pilke (2004). Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXIV. Vaasa 8.-9.2003. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut. No 31
 • Koskela, Merja (2003). Suora esitys ja sen kehystäminen tiedejournalismissa ja poliittisessa journalismissa. Teoksessa: Koskela, Merja & Nina Pilke (toim.). Kieli ja asiantuntijuus. AFinLAn vuosikirja 61, 221-238. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. Jyväskylä.
 • Koskela, Merja (2003). Epäsuora esitys tiedejournalismissa ja poliittisessa journalismissa. Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXIII. Vaasa 8.-9.2003. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut N:o 30, 143-157. Vaasa.
 • Koskela, Merja & Nina Pilke (2003). Kieli ja asiantuntijuus. AFinLAn vuosikirja 2003/ n:o 61. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. Jyväskylä.
 • Koskela, Merja & Nina Pilke (2003). Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXIII. Vaasa 8.-9.2003. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut N:o 30.
 • Koskela, Merja (2002). Ways of Representing Specialized Knowledge in Finnish and Swedish Science Journalism. Lsp & Professional Communication. Volume 2, Number 1, 27–40.
 • Koskela, Merja & Nina Pilke (2002). Samspelssituationen i den vetenskapliga inledningen – en studie i etosskapande. Teoksessa: Björklund, Siv, Merja Koskela & Marianne Nordman (red.). Språk som formar vär(l)den. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 241. Språkvetenskap 40, 148–161.
 • Koskela, Merja (2002).Två år av tillämpad språkvetenskap i nätet – Erfarenheter av en nätkurs i popularisering av vetenskap. Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXII. Vaasa. 9.-10.2.2001. Toim. Merja Koskela & Nina Pilke. Vaasa . Vaasan yliopisto. s. 172–187.
 • Koskela, Merja (2002). Philosophers as writers – experts’ views on writing process. Teoksessa: Koskela, Merja, Christer Laurén, Marianne Nordman & Nina Pilke (2002). Porta Scientiae I. Lingua Specialis, 217–229. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 95. Vaasa.
 • Björklund, Siv, Merja Koskela & Marianne Nordman (red.) (2002). Språk som formar vär(l)den. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 241. Språkvetenskap 40.
 • Koskela, Merja & Nina Pilke (red.) (2002). Ammattikielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXII. Vaasa 9.-10.2.2002.
 • Koskela, Merja, Christer Laurén, Marianne Nordman & Nina Pilke (2002). Porta Scientiae I ja II. Lingua Specialis. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 95. Vaasa.
 • Koskela, Merja (2001). Filosofilta toiselle – näkemyksiä asiantuntijan kirjoitusprosessista. Teoksessa: Charles, Mirjaliisa & Pirjo Hiidenmaa (toim.). Tietotyön yhteiskunta – kielen valtakunta. AFinLA:n vuosikirja 2001/nro 59, 371-387.
 • Koskela, Merja & Nina Pilke (2001). Exempel på exempel – en studie i populärvetenskapliga texter. Erikoiskielet ja käännöteoria. VAKKI-symposiumi XXI. Vaasa. 10.-11.2.2001. Toim. Outi Järvi. Vaasa. Vaasan yliopisto. s. 152–166.
 • Koskela, Merja (2001). Vägar för kontextanalys inom fackspråksforskningen. Teoksessa: Laurén, Christer & Marianne Nordman (red.). Från terminologisk teori till vetenskaplig kommunikation. Forskning i Norden. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 78. 61–68.
 • Nordman, Marianne, Christer Laurén, Siv Björklund & Merja Koskela (red.) (2001). Svenskan i Finland 6. Föredrag vid sjätte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Vasa 22-23.9.2000. Vaasa.
 • Koskela, Merja (2000). Svenska som filosofins språk. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 235. Språkvetenskap 38. Vaasa .
 • Koskela, Merja (2000). Om verben i filosofiska texter. Teoksessa: Keski-Raasakka, Kyllikki & Pirjo Söderholm (red.). Svenskan i Finland 5. Joensuu, 74-82.
 • Koskela, Merja (2000). Struktur och innehåll i inledningar till vetenskapliga avhandlingar. Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XX. s. 196-207.
 • Koskela, Merja (2000). Utmaningar för översättare av multimediaprogram. Teoksessa: Nuopponen, Anita, Berta Toft & Johan Myking (red.). I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 59, 52-62.
 • Koskela, Merja (1996). Tema och Rema i vetenskapling och populärvetenskapling text. Acta Wasaensia 47. Vasa.

Näytä vähemmän julkaisuja