HISTORIAPankkineuvottelukunta perustettiin 1968, eli samoihin aikoihin Vaasan korkeakoulun kanssa. Heti korkeakoulun historian alussa opiskelijat ymmärsivät, ettei mikään oppilaitos voi toimia ilman yhteistyökumppaneita ympäröivästä talouselämästä. Pankkitoiminta ja paikallinen Kansallis-Osake-Pankki olivat luonnollinen silta molemminpuolisen yhteistyön aloittamiseksi.

Alkuperäisten ohjesääntöjen mukaisesti Pankkineuvottelukunnan toiminnan päämääriin ovat kuuluneet sekä talouselämän eri alojen ja toiminnan tuntemuksen edistäminen, että erityisesti pankkitoiminnan periaatteiden ja muotojen selventäminen opiskelijoiden keskuudessa.

Tulevaisuus turvataan jatkuvalla kehitystyöllä ja uusien yhteistyömuotojen suunnittelulla. Tällä hetkellä Pankkineuvottelukunta toimii aktiivisesti yhteistyössä Nordea-pankin kanssa.