TOIMINTA

Pankkineuvottelukunnan toimintaperiaatteita:

1. PNK eli Pankkineuvottelukunta on Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ja Nordea-pankin välinen yhteistyöelin.
2. Neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on:
- Edistää talouselämän eri alojen ja toiminnan tuntemusta opiskelijoiden keskuudessa.
- Edistää pankkitoiminnan periaatteiden ja muotojen tuntemusta opiskelijoiden keskuudessa.
- Tehdä aloitteita sekä antaa palautetta ja ideoita pankin ja sen palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi.
- Suunnitella opiskelijoiden ja pankin yhteistoimintamuotoja sekä kehittää niitä edelleen.
3. Pankkineuvottelukuntaan kuuluu yhdeksän opiskelijajäsentä sekä pankin asettamat edustajat. Opiskelijajäsenten on oltava Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä.
Pankkineuvottelukunnan opiskelijajäsenten toimikausi kestää kolme vuotta siten, että vuosittain erovuorossa olevien IV-vuosikurssin jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet I-vuosikurssilaisten keskuudesta. Hakemusten ja haastattelujen perusteella Pankkineuvottelukunta valitsee uudet jäsenet, joiden toimikausi alkaa vaihtokokouksesta.
4. Pankkineuvottelukunnan jäsenet rinnastetaan soveltuvilta osin pankin valvojiin.
5. Jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus Pankkineuvottelukuntaa ja pankkia koskevissa asioissa.