AUTOMAATION TIETOTEKNIIKKA
AUTO2020 (Kevät 2012)
Lehtori Timo MantereLuennot:
Keväällä 2012, Viikot 3-10, klo 8:15-11.00 sali F453 (parittomat viikot) tai F291 (parilliset viikot)

HUOM! Luentoaikoja saatetaan joutua muuttamaan mahdollisten yrityksistä tulevien vierailijaluennoitsijoiden vuoksi.
Osa luennoista saatetaan korvata yliopistolla muissa yleisötilaisuuksissa esiintyvien vierailijoiden luennoilla, mikäli ne liittyvät kurssin aiheeseen.

Perioditentti keskiviikkona 7.3.2012 klo 12 salissa F141

Tästä aiheesta ei ole oikein sopivaa kirjaa tarjolla, joten tenttiin tulee luettavaksi 235 sivua kurssin asiaan liittyviä yleisesti saatavilla olevia monisteita:

Ihan kaikkea kurssin juttuja ei edellisissä monisteissa ole, mutta tentitään kurssi nyt tänä vuonna näillä.


Harjoitukset:
To klo 14:15-17 TF4104 viikoilla 5-9.

Käydään harjoituksissa nyt sitten kuitenkin vähän Matlab-simulink simulointia koska Visual Basic näyttää olevan poistumassa.
Otetaan uutena aiheena mukaan Matlab-käyttöliittymäohjelmointi, Matlabillakin kun saa tehtyä käyttöliittymiä.

Näyttää siltä että tämän vuoden harjoitukset on vain Matlabilla, pitää tulevina vuosina miettiä kumman kurssin AUTO2010/2020 harkoissa käytetään Matlabia ja kumman LabVIEWiä, mutta koska syksyn AUTO2010 harkoissa käytiin LabVIEWiä, niin tänä vuonna pitänee edetä näin.
Harjoitustyöt:

Harjoitustyöksi voi ehdottaa omaa aihetta automaation tietotekniikkaan, automaation simulointiin tai mallinnukseen liittyen. Harjoitustyön voi tehdä Matlabilla, LabVIEWillä, Arduinolla tai muulla sopivalla alustalla.
Mikäli ei keksi omaa aihetta, alla joitain mahdollisia aiheita listattuna:


Kurssin aiheista wikipediassa:
Kurssin historiaa:
Vuoden 2008 luentokalvot: (luentoja oli vain viisi koska opettaja oli yli 2 viikkoa sairaslomalla ja yksi luento korvattiin vierailijan esitelmällä) Vuoden 2008 harjoitukset: Vuoden 2008 harjoitustyö:

Harjoitustyöohje:
Tehdään vastaava Matlab-varastonhallintajärjestelmä harjoitustyö kuin vuonna 2000. Eli tehtävänä on simuloida Matlab:in simulinkillä ohjeen mukainen systeemi ja yrittää optimoida sitä.
Mikäli ei ole mahdollista käyttää Matlab:ia, voi tehdä myös Octavella, Scicosilla, tai FlowDesignerilla.
Työstä palautetaan simulaatiomalli (.mdl tms.) sekä n. 6-10 sivun kirjallinen selostus siitä mitä on tehty, miksi ja miten, sekä mitkä oli tulokset.
Mikäli suorittaa molempien kurssien (AUTO2010 ja AUTO2020) harjoitustyön tulisi tehdä kaikki neljä kohtaa, muuten vain 1. ja 4. prosessi.

Mikäli haluaa tehdä jotain muuta, voi ehdottaa myös omaa aihetta.

Harjoitustyön voi tehdä kahden hengen ryhmissä.


Linkkejä:

Jarmo Alanderin kotisivu tälle kurssille

Tuotantoautomaation kotisivut


Updated 14.12.2011 


Valid HTML 4.01 Transitional