ORMS 2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa, syksy 2018

Huom: Luennot ja harjoitukset on "yhdistetty". Kurssiohjelma ja aikataulu on alla kohtassa "Luento- ja harjoitusaikataulu".

Luennoija ja harjoitusten pitäjä

Tommi Sottinen

Laajuus

5 op.

Luento- ja harjoitusaikataulu

Luennot ja harjoitukset ovat hieman sekavassa järjestyksessä. Alla oleva kaavio selittänee tilanteen. Luvut viittaavat luentomateriaaliin, ja ne ovat alustavia. Harjoituksista saa lisäpisteitä loppukokeisiin (ks. kohta Arvostelu alla). Tehty harjoitustehtävä tarkoittaa sitä, että olet valmis esittämään pohdiskelusi luokalle. Harjoitustehtävistä on tarkoitus keskustella. Siksi "malliratkaisuja" ei tule. Harjoitusnumerot viittaavat luentomateriaaliin.

Sisältö ja kurssimateriaali

Kurssimateriaalina on luennot Päätöksiä ja Paatoksia (28.11.2011). Materiaalin sisältö:
  1. Logiikkaa ja joukko-oppia
  2. Todennäköisyys
  3. Päätösmatriisit
  4. Päätöspuut
  5. Todennäköisyyksien estimointi
  6. Hyötyteoriaa
  7. Hyötyteorian kritiikki
Kurssin sisältö on jossain määrin kaoottinen ja pohdiskeleva. Kurssin "kolme pointtia" voisivat olla vaikkapa
  1. Esimerkki 2.4.8 päätösmatriiseista
  2. Esimerkki 3.4.1 päätöspuista ja Bayesin kaavasta
  3. Esimerkki 5.1.2 suhtautumisesta riskiin
Jos ne osaa, osaa jo paljon.

Oheismateriaali

Ei ole pakko lukea, mutta suositellaan lämpimästi:

Arvostelu

Arvosana tulee kaavasta

(1)     round( max( 0, min(10p-4, 5) ) ),

missä

(2)     p = a + 0.5(1-a)b,

ja a on osuus saaduista koepisteistä ja b on osuus tehdystä harjoituksista.

Arvostelukaava (1)-(2) tarkoittaa, että harjoituksia kannattaa todellakin tehdä! Alla vielä arvostelukaava (1)-(2) kuvana (a on vaaka-akselilla ja b on pystyakselilla):

Harjoituspisteitä b ei voi siirtää yli alla mainittujen loppukokeiden, eikä myöskään ensimmäisen yrityksen jälkeen.

Tulevia loppukokeita

Ikivanhoja loppukokeita ratkaisuehdotuksineen