Yleistä    |   Historia   |   Galleria   |  Opiskelu   |   Linkit   |   Yhteystiedot Haalarimerkit  | 
 Historia  
Hallintotieteellisen koulutuksen historian lähtöpisteenä Vaasassa voidaan pitää 26.2.1981. Tuolloin valtioneuvosto vahvisti korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelman vuosille 81-86. Suunnitelma sisälsi ehdotuksen hallintotieteellisen koulutuksen aloittamisesta Vaasassa vuonna 83. Vaasan korkeakoulu jatkoi näin vuonna 1980 filosofian kandidaatin koulutuksella alkanutta muuntautumistaan monialaisemmaksi yksiköksi entisestä kauppakorkeakoulusta.

Vuoden 1983 syksyllä koulutuksen resurssit olivat vähäiset. Varsinaisia opetusvirkoja oli julkishallinnossa kaksi: professuuri ja assistentuuri. Seuraavana lukuvuonna saatiin apulaisprofessorin ja yliassistentit virat. Aluvuosina koulutus oli hallinnollisesti sijoitettu yhteiskuntatalouden ja oikeustieteen laitokseen, joten yhteydet kauppatieteelliseen koulutukseen olivat kiinteät.

Samana vuonna (1983) perustettiin myös Hallinnoijat ry, hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Lukuvuosi 1987-88 oli koulutuksen kannalta merkittävä. Silloin valmistuivat ensimmäiset hallintotieteiden kandidaatit Vaasasta. Hallintotieteiden koulutuksen toinen oppiaine julkisoikeus alkoi vahvistaa asemaansa lukuvuonna 86-87, jolloin aloitti julkisoikeuden yliassistentti. Seuraavana vuonna oppiaineeseen saatiin professorin virka.

Hallintotieteelliselle koulutukselle tärkeä hallinnollinen itsenäisyys saavutettiin vuonna 88, jolloin julkishallinto ja -oikeus muodostivat oman laitoksen. Fyysisesti koulutus muutti samana vuonna nykyisiin miellyttäviin tiloihinsa Palosaarelle vanhaan puuvillatehtaaseen, Fabriikkiin.

1992 aloitettiin sosiaali- ja terveyshallinnon koulutus yhden professorin voimin. Samana vuonna hallintotieteet yhdessä taloussosiologian kanssa muodostivat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudessa yliopiston hallintomallissa.

1998 tapahtui jälleen kehitystä koulutusmahdollisuuksissa. Syksyllä oli ensimmäisen kerran mahdollisuus valita pääaineeksi aluetiede, joka oli ennen mahdollista vain kaupallis-hallinnollisessa tiedekunnassa. Näin yhteydet kaupalliselle puolelle vahvistuivat entistä enemmän. Syksyllä 1998 aloitti toimintansa myös kansainvälinen koulutusohjelma ECS (European Civil Servants).

16.10.1998 juhlittiin Hallinnoijien 15-vuotisjuhlia Vaasassa Suomalaisella Klubilla. Juhlapuhujana oli hallintoministeri Jouni Backman, lisäksi kutsuvieraiden joukossa oli paljon yliopiston, yritysmaailman ja muun hallinnon edustajia.

(Historiikkiä-teksti on osittain lyhennelmä Kari Kuoppalan Hallinnon osaajat -lehtisen kirjoituksesta)

 

 

 Oikopolkuja   

 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

Opiskelijaksi yliopistoon

Entiset opiskelijat - alumnitoiminta


© Hallinnoijat ry