Yleistä   |   Historia   |   Galleria   |  Opiskelu   |   Linkit   |   Yhteystiedot |   Haalarimerkit  | 
 Opiskelijajärjestömme  

Hallinnoijat ry. on Vaasan yliopistossa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelevien ainejärjestö. Järjestöön kuuluvat opiskelevat pääaineenaan joko hallintotiedettä, julkisoikeutta, sosiaali- ja terveyshallintoa tai aluetiedettä. Mahdollista on valita koulutusohjelmaksi syksyllä 1998 alkaen European Civil Servants, jossa pääaineena on hallintotiede.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja yksi yhteiskuntatieteellisistä perustutkinnoista. Se antaa valmiuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistuvien erilaisten organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen. Vaasasta valmistuneita hallintotieteiden maistereita toimii muun muassa kunnanhallinnossa, yritysjohtajina ja erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Olemme aktiivisesti mukana Euroopan yhdentymiskehityksessä, mikä näkyy opetusohjelmamme muokkaamisessa kansainväliseen suuntaan. Kukin hallintotieteiden opiskelija voi erilaisilla sivuainevaihtoehdoilla (viestintä, markkinointi, laskentatoimi, kansantalous, kielet jne.) muokata asiantuntemustaan kiinnostuksensa mukaisesti.

 Ainejärjestössä tapahtuu  

Kotisivut ovat  uudistuneet!

 

 

 Oikopolkuja   

 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

Vaasan yliopiston WebCT -oppimisympäristö

Tenttiin ilmoittautuminen

Webmail 

© Hallinnoijat ry