Maili: wymk(ATSPAMHIRVI)uwasa.fi  
JYRÄ toivottaa sinut tervetulleeksi...
Waasan Yliopiston Metallikerhon viralliset kotisivut
ETUSIVU | HALLITUS | LEGENDA | KUVAT | TUOTTEET | LIITTYMINEN | FOORUMI | LINKIT

Legenda

Eikö Kanye West oikein kolise? Näyttävätkö emot mammanpojilta? Onko kiksu ekstaasihuuruisten karkkipötköjen paskaa? Ihminen esittää itselleen jatkuvasti kysymyksiä - monia oleellisia ja monia hyvinkin epäoleellisia. Tässä tapauksissa oleellinen kysymys on se, onko siinä raskaassa kitaran runttauksessa jotain, joka saa sielun sykkimään? Tukan heilumaan. Nyrkin nousemaan pystyyn kunnianosoituksena menneisyyden viikingeille ja voimadruideille. Elääkö metalli sinussa? Jos elää, et ole ainoa, jota on kirottu näin huonolla musiikkimaulla. Itse asiassa meitä on monta, ja olemme täällä sankkana joukkona kyseisen musiikkimaun ympärillä olevaa kulttuuria varten. Olemme yleisöä, muusikoita, miksaajia, keikkajärjestäjiä, levyjen ostajia, mutta ennen kaikkea rakastamme tätä musiikkia. Jos tuntuu yhtään siltä, että tämä on sinun juttusi, tule mukaan.
JYRÄ on tarkoitettu kaikille Vaasan korkeakouluissa opiskeleville metallin ystäville. Lisää tietoja liittymisestä löydät näiltä sivuilta ja hallitukselta.

JYRÄ sai alkunsa syksyn 2002 pimeinä hetkinä, synkkänä sunnuntai-iltana ensimmäisen pääpirun istuessa koodaamassa radiota kuunnellen. Korviin kantautui upeaa sielunmessua Helsingin yliopiston omasta metallikerhosta, Hyrmystä. Pikku piru siitä heti suutahti ja mietti, miksi vain kehä kolmosen sisäpuolella on elämää? Tästä nousi hän istuimeltaan ja loihe lausuman, että Vaasaan on saatava oma metallikerho. Seurasi myyräntyö ja rekrytointi ja viimein 3.12.2002 Waasan Yliopiston MetalliKerho WYMK oli valmis pitämään perustamiskokouksensa, jossa nakitettiin ensimmäinen hallitus ja luotiin pohjaa käynnistyvälle toiminnalle.

JYRÄn ensimmäiseen hallitukseen 2002-2003 kuuluivat: Hanna Valjakka, Erno Nikkola, Noora Suorsa, Seppo Hiltunen ja Markus Malila.Kerhon suojeluspyhimyksenä toimii Rainer Nygård tamperelaisesta Diablo -yhtyeestä
Liittymisohjeet löydät täältä

säännöt

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Waasan Yliopiston Metallikerho (WYMK), kutsumanimenä Jyrä. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho tai Jyrä. Kerhon kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2 § Kerhon tarkoitus ja toiminta

Kerhon tarkoituksena on Vaasan korkeakoulujen raskaan musiikin harrastajien yhdistäminen ja heidän harrastuksensa kehittäminen. Tarkoituksena on tätä kautta myös edistää vaasalaista metallikulttuuria.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden musiikin harrastamiseen muiden kerhon jäsenien kanssa. Kerho voi järjestää jäsenilleen matkoja alan tapahtumiin ja voi järjestää konsertti-, kilpailu-, kurssi- yms. tapahtumia myös itse. Kerho voi järjestää myös alaan liittyvän materiaalin yhteistilauksia. Useat tilaisuuksista ovat avoimia myös muulle yleisölle, jolloin toteutuu kerhon tarkoitus edistää vaasalaista metallikulttuuria myös yleisesti.

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4 § Kerhon kielet

Kerhon virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

2. luku: Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut Vaasan korkeakouluissa opiskeleva henkilö. Kerhon varsinaiset jäsenet ovat niitä, joilla on oikeus asettua kerhon hallituksen puheenjohtajaksi ja äänestää kerhon kokouksissa, ellei kokouksessa toisin päätetä.

Kerhon ulkojäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi (Vaasan korkeakouluissa opiskelemattomat). Ulkojäsenet voivat nauttia jäsenmaksun tuomista eduista, mutta eivät voi osallistua päätöksentekoon. Ulkojäseninä tulevat kysymykseen myös ne, jotka kuuluvat kerhon sähköpostilistalle, mutta eivät ole suorittaneet jäsenmaksua. Tällaiset ulkojäsenet eivät voi nauttia jäsenmaksun tuomista eduista, eivätkä osallistua päätöksentekoon.

Kerhon kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toimintaa tukeva henkilö tai yhteisö. Tämä tulee kysymykseen mm. muiden metallikerhojen jäsenten halutessa kannattaa Jyrää. Kannatusjäsenet voivat nauttia jäsenmaksun tuomista eduista, mutta eivät voi osallistua päätöksentekoon.

Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous 51% enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Kunniajäsenet voivat nauttia jäsenmaksun tuomista eduista, mutta eivät voi osallistua päätöksentekoon. Kunniajäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan sen asettamishetkestä lukien.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös viisi (5) kerhon jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

6 § Jäsenluettelo

Kerhon on pidettävä kaikista varsinaisista jäsenistään jäsenluetteloa. Luetteloon on merkittävä myös jäsenmaksun suorittaneet ulkojäsenet, kannatus- ja kunniajäsenet.

7 § Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain kerholle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää kerhon kevätkokous. Samoin on toimittava ulko- ja kannatusjäsenten, jotka haluavat nauttia jäsenmaksun tuomista eduista. Poikkeuksia ovat kuitenkin kunniajäsenet.

.Jotta jäsen voisi nauttia jäsenmaksun tuomista eduista, on maksu oltava maksettuna siltä lukukaudelta, jolloin kyseinen etuus on nautittavissa.

8 § Kerhosta eroaminen

Jäsen voi erota kerhosta kun hän jättää jäsenmaksun maksamatta jollekin lukukaudelle. Jäsenen tulee myös näin halutessaan itse poistua kerhon sähköpostilistalta. Mikäli jäsen ei hoida, että hänellä on toimiva sähköpostiosoite Jyrän sähköpostilistalla voi hallitus poistaa listalta toimimattoman ja häiriötä postituksessa aiheuttavan sähköpostiosoitteen.

9 § Kerhosta erottaminen

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan lukukauden aikana. Jäsenen on myös mahdollista liittyä jäseneksi uudelleen maksamalla kyseinen maksu.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin kerhon tarkoitusta.

Kerhon hallitus voi perustellusta syystä kieltää jäsenen osanoton kerhon toimintaan määräajaksi. Kielto ei koske kerhon kokouksia.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Jos jäsen eroaa jättämällä jäsenmaksun maksamatta, ei hänen asiaa tarvitse selittää tai eroamisestaan ilmoittaa.

Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä kerhon hallituksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on lähettänyt kirjallisen päätöksensä erotetulle jäsenelle. Se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa kerhon hallituksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. luku: Kerhon kokoukset

11 § Kerhon kokoukset

Kerhon kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset. Lisäksi hallitus pitää keskenään kokouksia ja näihin kokouksiin hallituksella on mahdollisuus kutsua myös kerhon muita jäseniä tai yhteistyötahoja.

12 § Kevätkokous

Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
 2. tilikertomus ja tilinpäätös;
 3. tilintarkastajien lausunto;
 4. tilinpäätöksen hyväksyminen;
 5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
 6. kerhon jäsenmaksujen suuruus kuluvalle toimikaudelle.

13 § Syyskokous

Syyskokous on pidettävä joulukuun alkuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 2. kerhon muiden mahdollisten toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 3. kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
 4. kuluvan vuoden hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;
 5. kuluvan vuoden hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle.

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, luentokausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräiset kokoukset tulevat kysymykseen esimerkiksi sääntömuutosten kohdalla.

15 § Oikeudet kerhon kokouksissa

Kerhon kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla kerhon jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi (1) ääni.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus.

Kerhon kokous voi myöntää esitysoikeuden myös muille jäsenille kuin varsinaisille jäsenille.

16 § Päätöksenteko

Päätökset kerhon kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu on julkaistava kerhon virallisella ilmoitustaululla, sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi.

Käsiteltäessä kerhon sääntöjen muuttamista, äänestys- ja vaalijärjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai kerhon purkamista on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Hallituksen kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken hänen toimikauttansa. Hallitus voi vapaasti kesken toimikautensa nimittää hallitukseen lisää jäseniä tai toimihenkilöitä tai myöntää eron hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle omassa kokouksessaan. Uusiin virkoihin on kuitenkin järjestettävä avoin haku kerhon sähköpostilistan kautta ja syyskokouksessa nimetyt virkoja vaihtaessa (puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja) tulee kutsua koolle kerhon kokous. Varapuheenjohtajan virka sen sijaan voidaan vaihtaa hallituksen kokouksessa sen ollessa sidottuna toiseen hallitusvirkaan.

4. luku: Hallitus

21 § Hallitus

Kerhon asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä kahdesta neljään (2-4) muuta jäsentä. Varapuheenjohtajan virka liitetään usein yhteen toisen hallitusviran kanssa.

Vain kerhon varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia kerhon hallituksen puheenjohtajaksi.

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa kerhon toimintaa;
 2. valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 3. hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta;
 4. päättää kunniajäseneksi hyväksymisestä;
 5. laatia ehdotus kerhon toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
 7. kutsua kerhon kokoukset koolle tarpeen vaatiessa;
 8. edustaa kerhoa.

23 § Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii kerhon kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että kerhon toiminta on sääntöjen mukaista.

Syyskokouksessa nimetään hallitukselle varapuheenjohtaja tai hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan kokouksessaan kesken toimikauden. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat kerhon kokouksista, huolehtia kokoukseen paikalle asiaankuuluvat paperit ja huolehtia arkistosta ellei puheenjohtaja toisin määrää. Sihteerin ollessa estynyt voi kokouksessa erikseen nimetty henkilö toimia sen kokouksen sihteerinä.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi. Rahastonhoitaja valitaan syyskokouksessa ja virkaan astuva hallitus määrittää hänen toimintavaltansa järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus antaa rahastonhoitajalle tilinkäyttöoikeuden ja poistaa edellisen rahastonhoitajan käyttöoikeuden. Valtuutuksesta tulee ilmetä tilin numero, jolle valtuus annetaan. Se valtuus, joka kirjallisesti annetaan, myös kirjallisesti peruutetaan.

Muut jäsenet hallituksessa ovat virkanimikkeiltään ja toiminta-alueiltaan vapaasti päätettävissä. Nämä päätökset hallitus tekee järjestäytymiskokouksessaan.

24 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Yli puolet tarkoittaa kolmea jäsentä sekä silloin kun hallituksen jäseniä on viisi (5) että silloin kun jäseniä on kuusi (6).

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kokoonnuttava tärkeitä tapahtumia koskevissa asioissa (kuten rahankäyttöä koskevissa) virallisesti, jotta asiat tulevat merkityksi pöytäkirjaan.

25 § Kerhon nimenkirjoittajat

Kerhon nimen kirjoittaa yksi hallituksen jäsen. Jäsenen on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ellei hallitus ole sopinut erillisestä toimintavallasta esimerkiksi sponsoriasioissa tai asioissa, jotka kuuluvat rahastonhoitajan toimintavaltaan.

Hallitus voi oikeuttaa kerhon varsinaisen jäsenen kirjoittamaan nimen yksin tiettyä tarkoitusta varten.

26 § Pöytäkirjat

Kerhon varsinaisella jäsenellä on oikeus saada nähtäväkseen hallituksen kokouksen pöytäkirja. pöytäkirjojen säilytyksestä huolehtii puheenjohtaja. Sihteerin tehtävänä on hommata pöytäkirjoihin tarvittavat allekirjoitukset ja toimittaa pöytäkirjat puheenjohtajalle.

5. luku: Toimihenkilöt ja toimikunnat

26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Kerho ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet. Toimikausi ei kuitenkaan voi olla kalenterivuotta pidempi ja voi kestää enintään kulloisenkin hallituksen toimikauden loppuun saakka.

Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa kerhon jäsen kiinnostuksensa mukaan.

6. luku: Hallinto ja talous

27 § Toimi- ja tilikausi

Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28 § Tilintarkastajat

Kerhon taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta.

Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, kerhon vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan kerhon hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7. luku: Erityisiä määräyksiä

29 § Kerhon tunnukset ja merkit

Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon hallituksen kokous.

30 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) kerhon varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

31 § Kerhon purkautuminen

Kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.

Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Kerhon purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat kokouksen määrittämälle taholle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta kyseisen tahon toiminnan tukemiseen.

32 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on kokouksessa päätetty ja kokouksen pöytäkirja on hyväksytetty pöytäkirjan tarkastajilla. Näistä päätöksistä on tiedotettava tuolloin kerhon jäsenistölle viipymättä

33 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

© 2008 - S.Laitila