Ekosysteemisanasto
Ekologiassa ekosysteemiin sisältyvät luonnon elolliset ja elottomat kohteet tietyllä rajatulla alueella, esimerkiksi metsässä tai lammessa. Ekosysteemi koostuu erilaisista eliöistä, jotka elävät vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristön kanssa.
Paitsi alkuperäisessä merkityksessään ekologiassa, ekosysteemin käsitettä käytetään paljon metaforana muun muassa liike-elämässä. Tämä kertoo tärkeää viestiään ekosysteemin käsitteen voimasta ja moniulotteisuudesta. Jottei käsiteltävästä kokonaisuudesta tulisi liian sekavaa, keskityin sanastossani ekosysteemiin nimenomaan ekologia-käsitteenä.
Valitsin sanastokseni ekosysteemin, koska yliopiston Parvi3-projektilla oli tarvetta ekosysteemin sanastoa varten ja ekologian käsitejärjestelmässä ilmeni sekavuutta, jota oli tarpeen purkaa. Tavoitteenani oli laatia ekosysteemi- sanasto, josta alan ydinkäsitteet löytyvät määritelmineen ja selitteineen selkeässä muodossa.
 
Tuomas Hämäläinen
Terminologinen projekti, kevät 2014
Vaasan yliopisto, viestintätieteet