WasaTerm - Terminologisia sanastoja
This is a collection of terminological vocabularies which have been compiled by the students during the terminological project course at the University of Vaasa. The vocabularies are compiled systematically, and the results are organized according to the concept relations, see the links "Käsitekartta" (concept map), or "Sisältökartta" (content map) in the vocabularies (right upper corner). For inquiries: Anita Nuopponen.
 
WasaTerm - MIKÄ JA MIKSI?
Tämä kokoelma sisältää terminologisin menetelmin opinnäytteenä laadittuja sanastoja eri aloilta, joita on laadittu 2014 saakka terminologian ja teknisen viestinnän sivuaineeseen kuuluneella Terminologinen projekti - kurssilla viestintätieteiden laitoksella. Opiskelijat, joiden töitä on tällä sivustolle ovat viestintätieteiden, nykysuomen, englannin tai ruotsin pääaineesta.
Koska on kyse opinnäytteestä ja käytettävissä ollut aika oli rajallinen, eivät sanastot ole kaikilta osin täydellisiä eivätkä kata kovin laajalti alan käsitteistöä. Opiskelijoilta on saatu lupa sanastojen julkaisemiseen.
Sivustolle on tulossa lisää aikaisempina vuosina tehtyjä sanastoja. Myös jatkossa on tänne tulossa sanastoja, sillä lukuvuodesta 2014-15 lähtien kurssi on osa  Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan kuuluvan terminologian suuntautumisvaihtoehdon opintoja.
Etsimme aiheita kurssille ensi vuotta varten. Myös laajempiin pro gradu -tutkielmana tehtäviä termistöjen ja käsitteistön kartoituksia varten etsimme myös mahdollisia yhteistyötahoja. Tällä hetkellä on menossa Vaasan kaupungille kaupungin toimintaan liittyvän käsitteistön ja termistön kartoitus.
Kurssin ohjaajana toimii Anita Nuopponen, jolle voi lähettää aiheideoita ja palautetta sanastoista
 
 
NAVIGOINTIOHJEITA
  • Tältä sivulta sanastot avautuvat uuteen ikkunaan.
  • Sanastoissa voi navigoida
  • vasemman reunan valikon,
  • oikeasta ylänurkasta löytyvien sisällysluettelon ja
  • sisältökartan avulla.
  • Jokaisessa sanastossa on aakkosellinen luettelo kaikista ko. sanastossa määritellyistä termeistä.
  • Kullakin sivulla on ylälaidassa linkit läheisiin käsitteisiin 
  • Määritelmissä ja huomautuksissa esiintyvät, muualla samassa sanastossa määriteltyjen käsitteiden termit on myös linkitetty.
  • Jos haluat liikkua läpi jonkin sanaston kohta kohdalta, käytä linkkejä Edellinen/Seuraava (oikea yläreuna).
 
1. Aurinkosähköjärjestelmä - terminologinen sanasto
2. Jääkiekkosanasto
3. Operatiivinen laskentatoimi - terminologinen sanasto
4. Sanasto digitaalikameran muisteista
5. Sanasto ruoka-aineiden kypsennysmenetelmistä
6. Steinerkoulun keskeiset käsitteet
7. Teemamatkailusanasto
8. Tilastollisen hahmontunnistuksen sanasto
9. Ympäristöjohtamisen sanasto
10. Ekosysteemisanasto
11. Keskustelupalstasanasto
12. Kriittisen diskurssianalyysin sanasto
13. Ratsastajan varusteet
14. Vaasan kaupungin hallinnon sanasto
15. Kunnallinen päätöksenteko
16. Vaasan kaupungin kaavoituksen sanasto
17. Työnvälitys - terminologinen sanasto
18. TE-toimiston palvelut - Terminologinen sanasto
19. TE-palveluiden asiakkuus - Terminologinen sanasto