index_img1.gif Vaasan kaupungin hallinnon sanasto
Tämä sanastoprojekti lähti liikkeelle Vaasan kaupungin esittämästä tarpeesta. Vaasan kaupungilla ei tähän mennessä ole ollut sanastoa kaupungin hallinnosta, sen toimielimistä eikä niiden tehtävistä. Kuntalaisille sanasto antaa tietoa kaupungin hallinnon sisällöstä ja toiminnasta. Kahdella muulla rinnakkaisella sanastolla on puolestaan selvitetty Vaasan kaupungin päätöksentekoa  ja kaavoitustoimintaa.
Tämä sanasto on suunnattu kuntalaisille ja siksi sanastossa on pyritty selkeyteen sekä tekstin että kuvioiden avulla. Systemaattisessa sanastossa käsitteet on järjestetty temaattiseen järjestykseen, jolloin sanastoa voi selata merkitysten mukaan. Määritelmistä ja selitteistä on lisäksi linkitetty muualla sanastossa määritellyt termit. Suomenkielisille termeille on annettu ruotsinkieliset vastineet.
Johdannossa selvitetään hallinnon alaa ja esimerkiksi sitä, millainen suhde on julkishallinnolla ja kunnallishallinnolla. Lähdeluettelosta löytyvät kaikki sanaston teossa käytetyt lähteet. Sanastossa on sekä suomen- että ruotsinkieliset aakkoselliset linkkihakemistot, joista termejä voi hakea. Myös vasemman marginaalin valikosta, sisällysluettelosta ja sisältökartasta pääsee sanaston eri kohtiin.
Tämän sanaston mahdollisten epätarkkuuksien varalta lisätietoa Vaasan kaupungin hallinnosta saa Vaasan kaupungin Internet-sivustolta: http://www.vaasa.fi 
 
Merja Saarenmäki
Terminologinen projekti, kevät 2015
Vaasan yliopisto, teknisen viestinnän maisteriohjelma, terminologian suuntautumisvaihtoehto