index_img1.gif Steinerkoulun keskeiset käsitteet
Taina Pemberton
Terminologinen projekti, harjoitustyö 2007
Vaasan yliopisto, Viestintätieteiden laitos
graphic