steinerkoulu
graphic
steinerkoulu; Rudolf Steiner-koulu; waldorfkoulu
steinerpedagogiikkaan  perustuva peruskoulutuksen muoto, joka muodostuu luokanopettaja- ja aineenopettajavaiheeseen  jakaantuvasta 12-vuotisesta yhtenäiskoulusta
Luokat 1-9 vastaavat peruskoulun suorittamista ja luokat 10- 12 lukiota. 13. luokka  on ylioppilaaksi kirjoittaville. Steinerkouluun voi kuulua myös esiluokka.
Steinerkoulun tarkoituksena on antaa yleissivistävää opetusta ja opettaa perustaitoja tukien samalla yksilön kasvua. Eri oppiaineiden opetus on aatteellisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta.
Steinerkoulut Suomessa toimivat saman koululainsäädännön puitteissa kuin ns. yleinen koululaitos.