Systemaattinen sanasto
Merkintöjen selityksiä

Sanaston termit, määritelmät ja huomautukset esitetääntermitietueina seuraavasti:
(1)   ympäristöosaaminen
(2)    en environmental know-how
(4)    yrityksen johdon ja henkilöstön liiketoiminnan ympäristöasioihin vaikuttavien tekijöiden tunteminen ja hallinta 
(5 )   Ympäristöosaaminen yrityksessä yhdistää ympäristön yrityksen kokonaisvaltaiseen liiketoimintaan, sen eri osa-alueisiin tuotannosta lakiasioihin ja materiaalivirtoihin. (Ks. ympäristöjohtaminen)
Termitietue sisältää käsitteen suomenkielisen termin sekä mahdolliset synonyymit ja lyhenteet (1), englanninkielisen termivastineen (2), käsitteen määritelmän (3) sekä määritelmää täydentävän huomautuksen (4).
Synonyymit ja lyhenteet erotetaan ensisijaisesta termistä puolipisteellä, ja kursivoinnillaviitataan siihen, että käsite on määritelty sanastossa muualla. Määritelmät on laadittu sanastotyössä käytettyjen periaatteiden mukaan, ja niitä tarkennetaan huomautuksessa.
Määritelmissä ja huomautuksissa olevat linkitykset sanastossa muualla määriteltyihin termeihin ovat ensimmäisellä mainitsemiskerralla sinisenä ja kursivoituna. Seuraavan kerran samassa määritelmässä esiintyessään termit ovat pelkästään kursiivilla, mikä kertoo siitä, että ko. termiin on linkitys aikaisemmin saman määritelmän yhteydessä.