Sumeat järjestelmät - Harjoitukset
AUTO3240
Lehtori Timo Mantere


 • Patrikin luentomoniste ja kalvot


  Tentti:
  Perjantaina 12.3 klo 9-12 salissa F291

  Esimerkki mahdollisista tenttikysymyksistä


  Harjoitukset:
  perjantaisin klo 8:15-12 salissa TF4104, viikot 3, 5-6 ja 8

  Viikolla 3 ei pidetty harjoituksia koska ei ollut uusia tehtäviä.
  Sen sijaan suositeltiin että kaikki palauttavat omatoimisesti mieleen AUTO2050 Soft computing kurssilla (syksy 2009) läpikäydyt sumeiden järjestelmien harjoitustehtävät:

 • Harjoitus 4, Viikko 3 (xx. 1.)
 • Harjoitus 5, Viikko 3 (xx. 1.)

  Viikon 5 harjoitukset jäivät niin ikään väliin, sen sijaan suosittelin että tutustuisitte Datan analyysimetelmät mallinnuksessa kurssin moniarvo- ja sumeiden logiikoiden osuuteen katsomalla E. Turusen videot ja materiaaliin aiheesta. Sen lisäksi suosittelin että tutustuisitte Matlabin Fuzzy logic toolboxiin.

  Viikon 6 harjoituksissa kävimme läpi nämä tehtävät.

  Viikon 8 harjoituksissa kävimme läpi Patrikin antamia tehtäviä (Luentomonisteessa).

  Lisätehtävänä vanha tippitehtävä

  Esimerkkiratkaisuja:

  Harjoitus 4:

  Harjoitus 5: Viikon 6 tehtäviin: Viikon 8 tehtäviin:


  Linkkejä:

 • Kurssin vanha kotisivu

 • Wikipedia: Sumeat logiikat ja niihin liittyvät sivut

 • Kurssin aiheeseen liittyvä Bayes-verkkojen mahdollisuudet Tekes-raportti
 • Ghostview-ohjelma postcript tiedostojen lukemiseen

  Alan konferensseissä olevia kilpailuja on joskus annettu tämän kurssin vaihtoehtoiseksi harjoitustyöksi:

 • FUZZ-IEEE-konferenssin Sumea logiikka-aiheiset kilpailut 2009
 • IJCAI-konferenssin Tekoäly-aiheiset kilpailut 2009

  Tulevia kilpailuja:

 • WCCI-konferenssin Soft computing-aiheiset kilpailut 2010 tulevat joskus tälle sivulle

  Itse käytän Java-editorina Jcreatorin vanhaa 3.5 versiota, mutta opiskelijat voi käyttää esim. Eclipseä.


  Updated 8.3.2010