Begreppssystem för terminologisk analys
Nuopponen, Anita (1994). Begreppssystem för terminologisk analysis (Concept systems for terminological analysis). Acta Wasaensia No 38, 266 p.
 
graphic