Anita Nuopponen: Articles on Terminology Science
Here is a collection of my papers on Terminology Science. Some of the texts are not the final proof-read versions and do not correspond entirely the printed articles. Page numbers in only a couple of articles are precisely the same as in printed ones.
Olen koonnut tähän joitain terminologiaan liittyviä artikkeleitani. Jotkin teksteistä eivät ole lopullisia korjattuja käsikirjoituksia, eivätkä täysin vastaa painettuja artikkeleita. Vain muutamassa on sama sivunumerointi kuin vastaavassa painetussa.
Jag har samlat här några av mina artiklar som har med terminologiläran att göra. En del av texterna saknar den slutliga korrekturläsningen och är inte identiska med de tryckta artiklarna. Bara några har samma sidonumering än de tryckta.