Innehåll

I terminologins tjänst Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen

Innehåll
Forord
Engel: Heribert Picht
Andersen: Analyse av komplekse nominaliserte termer
Engel & Toft: Terminologi og maskinoversættelse
Grinsted: 'Knowledge probes' og eksempler - på jagt efter definitioner og begrebsrelationer i et korpus inden for området 'Entrepreneurship'
Koskela: Utmaningar för översättare av multimediaprogram
Laurén: Litterära och vetenskapliga texter - hur olika?
Myking: Sosioterminologi - ein modell for Norden?
Nistrup Madsen: Alting på sin plads og plads til alting. Om at ordne og udnytte viden om verden
Nordman: Överskrift, titel, namn eller rubrik? Några beteckningar i teori och praktik
Nuopponen: Satelliter och system - att integrera begreppssystem i terminologiarbetet
Pilke: Vad är det doktorn säger? En jämförelse mellan två medicinska ordlistor
Quist: Specifikke former for begrebsfastlæggelse samt polysemi/homonymi i de tekniske fagsprog - tekstforståelse og oversættelse
Roald: Verb og verbaluttrykk i rollen som termer
Sigrún Helgadóttir: Islandsk dataterminologi fra 1968 til 1998
Sigurður Jónsson: Den modernaste tekniken - och det gamla språket. Lagstiftning vid det isländska Alltinget
Simonnæs: Begrepssystem som hjelpemiddel ved fagspråklige oversettelser
Toft: Terminologi og vidensteknik: en lykkelig alliance?
Weilgaard Christensen: Danske verber som knowledge probes i terminologisk korpusarbejde
Heribert Picht - omriss av ein bibliografi