koleerikko
graphic
koleerikko; koleerinen lapsi
steinerpedagogiikassa  yksi neljästä ihmisen temperamenttityypistä, jolla tarkoitetaan toimintatarmoista, päättäväistä ja usein kiivasta lasta
Koleerikko on hyvin energinen, (uhka)rohkea ja voimakastahtoinen. Hän tarvitsee usein vahvaa ulkopuolista apua tunteidensa ja halujensa hillitsemisessä. Hän tarttuu intensiivisesti asioihin ja kokee epäoikeudenmukaisuudet voimakkaasti.