University of Vaasa Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Technology
MATH 2040 Optimoinnin erikoiskurssi kevät 2010

Huomautuksia

 • Torstaina 21.1.2010 aloitamme luennot tasan kello 12.
 • Perjantaina 22.1.2010 ei ole luentoja vaan 3. harjoitukset.
 • Keskiviikkona 27.1.2010 ei ole luentoja eikä harjoituksia.
 • Keskiviikon luennot ja harjoitukset vaihtavat paikkaa keskenään 3.2. eteenpäin. (Salit pysyvät samoina)
 • Viikolla 7 luentosalit ja viikolla 8 harjoitussali ja -aika on muuttunut. Uudet salit ja ajat ovat
  • Ke 17.2.2010 klo 12-14 sali D023 (luennot)
  • To 18.2.2010 klo 12-14 sali D217 (luennot)
  • Pe 19.2.2010 klo 10-12 sali D123 (luennot)
  • Pe 26.2.2010 klo 10-12 sali D023 (harjoitukset)

Luennoija

Tommi Sottinen

Laajuus

5 op

Luentoajat ja -paikat

 • Ke 12-14 Viikot 2-2 Salissa D103
 • Ke 12-14 Viikot 3-3 Salissa C209
 • Ke 12-14 Viikot 4-7 Salissa D119
 • To 12-14 Viikot 2-7 Salissa D102
 • Pe 10-12 Viikot 2-7 Salissa D102

Kurssimateriaali

 • Wayne Winston: Operations Research: Applications and Algorithms, 4th Edition, Luku 11: Nonlinear Programming. (Myöh. WW)
 • Sekalaisia Wikipedian artikkeleita.

Sisältö (alustava)

 1. Derivaatta ja Taylorin polynomit
 2. Rajoittamattomat optimointitehtävät
 3. Juuren etsiminen Newton-Raphson-menetelmällä
 4. Jyrkimmän laskeutumisen menetelmä
 5. Yhtälörajoitetut optimointitehtävät
 6. Epähtälörajoitetut optimointitehtävät

Numeerista optimointia

Viikolla 7 ja harjoituksissa 7 käsittelemme numeerista optimointia (alustavan sisällön kohtia 3 ja 4) GNU Octavella. Octaven asennusohjeet Windowsille löydät osoitteesta http://octave.sourceforge.net/. Octaven käyttöön löydät ohjeita osoitteesta http://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/

Käytämme seuraavia Octave-koodeja

jyrkka_max
etsii funktion maksimin jyrkimmän nousun menetelmällä.
Käyttää funktiota num_grad.
newton_nolla
etsii yhtälöryhmän ratkaisun Newtonin menetelmällä.
Käyttää funktiota num_jacobi.
newton_stat
etsii funktion stationaarisen pisteen Newtonin menetelmällä.
Käyttää funktioita num_grad ja num_hesse.
num_der
laskee funktion derivaatan numeerisesti.
num_grad
laskee funktion gradientin numeerisesti.
num_hesse
laskee funktion Hessen matriisin numeerisesti.
num_jacobi
laskee funktion Jacobin matriisin matriisin numeerisesti.
visualisointeja
havainnollistaa funktioita jyrkka_max ja newton_stat.
visualisointeja ei ole Octave-funktio, vaan komentojonotiedosto.

Harjoitukset

Harjoitukset ovat

 • Ke 14-16 Viikot 2-4 Salissa D102
 • Ke 14-16 Viikot 5-5 Salissa B209
 • Ke 14-16 Viikot 6-8 Salissa D102

Harjoitustehtävät:

 1. harjoitus [ratkaisut]
 2. harjoitus [ratkaisut]
 3. harjoitus [ratkaisut, ratkaisut]
 4. harjoitus [ratkaisut, ratkaisut, ratkaisut]
 5. harjoitus [ratkaisut, ratkaisut]
 6. harjoitus
 7. harjoitus [ratkaisuja]

Arvostelu

Loppukokeessa on jaossa 24 pistettä. Noin 10 pistettä oikeuttaa läpipääsyyn ja noin 22 pistettä antaa korkeimman arvosanan.

Harjoituksista on jaossa 6 lisäpistettä. Täydet 6 lisäpistettä saa jos on tehdyt vähintään 80% harjoituksista. Yhden lisäpisteen saa, jos on tehnyt 30% harjoituksista. Lisäpisteet ovat voimassa ainoastaan heti kurssin jälkeen olevissa loppukokeissa (katso alta).

Tulevia loppukokeita

 • 12.3.2010
 • 23.4.2010
 • 29.5.2010